Nyheter

Kategori: Pressreleaser

Robert Burén köper aktier i Bredband2

Ladda ned detta pressmeddelande Robert Burén, styrelseledamot i Bredband2 i Skandinavien AB (publ) har förvärvat 300 000 aktier i Bredband2 i Skandinavien AB (publ), noterat på First North (BRE2). Robert Buréns totala aktieinnehav uppgår efter köpet till 2 000 000 aktier motsvarande ca 0,29% av röste- och kapitalandelen i bolaget. För ytterligare information: Anders Lövgren,…
Läs mer

Robert Burén köper aktier i Bredband2

Ladda ned detta pressmeddelande Robert Burén, styrelseledamot i Bredband2 i Skandinavien AB (publ) har förvärvat 200 000 aktier i Bredband2 i Skandinavien AB (publ), noterat på First North (BRE2). Robert Buréns totala aktieinnehav uppgår efter köpet till 1 700 000 aktier motsvarande ca 0,24% av röste- och kapitalandelen i bolaget. För ytterligare information: Anders Lövgren,…
Läs mer

Kommuniké från årsstämma

Ladda ner kommuniké från årsstämma Årsstämman i Bredband2 i Skandinavien AB (publ) org.nr 556346-9062 fattade beslut om: Fastställelse av resultaträkning och balansräkning samt koncernredovisning och koncernbalansräkning. Disposition av moderbolagets vinst enligt styrelsens förslag angivet i årsredovisningen, innebärande att utdelning lämnas med 5 öre (0,05 kr) per aktie, till vilket åtgår 35 050 082 kr, och…
Läs mer

Karin Zingmark ny styrelseledamot i Bredband2

Ladda ner pressmeddelande På årsstämman i Bredband2 på tisdagen valdes som tidigare meddelats Karin Zingmark till ny styrelseledamot. Det ska bli oerhört kul att få arbeta med Bredband2. Genom åren har jag jobbat inom främst media och IT, branscher som är hårt påverkade av digitaliseringen, och detta har givit mig en hel del insikter kring…
Läs mer

Karin Zingmark föreslås bli ny styrelseledamot i Bredband2

Ladda ner pressmeddelande Aktieägare företrädande mer än 50 procent av aktier och röster i Bredband2 har enats om att föreslå att Karin Zingmark väljs in i bolagets styrelse vid årsstämman den 13 mars. Förslaget har tillkommit efter att Anders Sandberg, som enligt vad som framgår av kallelsen till stämman var föreslagen för omval, avlidit. Förslaget…
Läs mer

Styrelseledamoten Anders Sandberg har avlidit

Styrelsen och ledningen i Bredband2 nåddes i helgen av det sorgliga beskedet att styrelseledamoten Anders Sandberg på torsdagen hastigt och mycket oväntat avlidit. Våra tankar går i första hand till Anders hustru Lena och hela hans familj. Anders Sandberg har i tio års tid varit en stark och värdefull deltagare i det tidvis mycket intensiva…
Läs mer