Nyheter

Kategori: Pressreleaser

Bredband2 meddelar att konkurrensverket lämnat det planerade förvärvet av samtliga aktier i A3 utan åtgärd

Publicerat: 19 oktober, 2020

Bredband2 i Skandinavien AB (publ) (”Bredband2”) lämnade den 14 september 2020 ett rekommenderat offentligt uppköpserbjudande till aktieägarna i A3 Allmänna IT- och Telekomaktiebolaget (publ) (”A3”) att överlåta samtliga sina aktier i A3 till Bredband2 (”Erbjudandet”). Aktierna i A3 är upptagna till handel på Nasdaq Stockholm. För mer information, ladda ner pressmeddelandet nedan. Ladda ned detta […]

Läs hela inlägget

Kommuniké från extra bolagsstämma

Publicerat: 16 oktober, 2020

Ladda ned detta pressmeddelande Kommuniké från extra bolagsstämma Extra bolagsstämman 2020-10-16 i Bredband2 i Skandinavien AB (publ), 556346- 9062, beslutade i enlighet med styrelsens förslag att: 1. ändra bolagsordningen i avseende på gränser för aktiekapital och antalet aktier till lägst 17 500 000 kr och högst 70 000 000 kr samt lägst 700 000 000 […]

Läs hela inlägget

Försäljningschef Joachim Landhager köper aktier i Bredband2

Publicerat: 15 september, 2020

Ladda ned detta pressmeddelande Flaggningsmeddelande i Bredband2 i Skandinavien AB (publ) Joachim Landhager, Försäljningschef i Bredband2 AB har förvärvat 100 000 aktier i Bredband2 i Skandinavien AB (publ), noterat på First North (BRE2). Joachim Landhagers totala aktieinnehav uppgår efter köpet till 1 795 000 aktier motsvarande ca 0,26% av röste- och kapitalandelen i bolaget. För ytterligare […]

Läs hela inlägget

Kallelse till extra bolagsstämma i Bredband2 i Skandinavien AB (publ)

Publicerat: 14 september, 2020

Extra bolagsstämma i Bredband2 i Skandinavien AB (publ), 556346-9062, (”Bredband2”) äger rum fredagen den 16 oktober 2020 kl 14.00 på Elite Palace Hotel, S:t Eriksgatan 115, Stockholm. Aktieägare som önskar delta på stämman ska dels vara införd i den av Euroclear Sweden förda aktieboken på avstämningsdagen torsdagen den 8 oktober 2020, dels göra anmälan till […]

Läs hela inlägget

Bredband2 lämnar ett rekommenderat offentligt uppköpserbjudande till aktieägarna i A3

Publicerat: 14 september, 2020

Bredband2 i Skandinavien AB (publ) (”Bredband2”) lämnar härmed ett rekommenderat offentligt uppköpserbjudande till aktieägarna i A3 Allmänna IT- och Telekomaktiebolaget (publ) (”A3”) att överlåta samtliga sina aktier i A3 till Bredband2 (”Erbjudandet”). Aktierna i A3 är upptagna till handel på Nasdaq Stockholm. För mer information, ladda ned pressmeddelandet nedan. Ladda ned pressmeddelande

Läs hela inlägget

Styrelseordförande Anders Lövgren köper aktier i Bredband2

Publicerat: 30 juli, 2020

Ladda ned detta pressmeddelande Anders Lövgren, styrelseordförande i Bredband2 i Skandinavien AB (publ) har via bolag förvärvat 1 500 000 aktier i Bredband2 i Skandinavien AB (publ), noterat på First North (BRE2). Anders Lövgrens totala aktieinnehav uppgår efter köpet till 128 000 000 aktier motsvarande ca 18,26% av röste- och kapitalandelen i bolaget. För ytterligare […]

Läs hela inlägget

Välj din webmail