Investor relations

Aktien för Bredband2 i Skandinavien AB (publ) handlas på First North, under kortnamnet BRE2.

Kommande ekonomisk information:

  • Årsredovisning för 2018; 26 februari 2019
  •  Delårsrapport för Q1/2019; 2 maj 2019
  •  Delårsrapport för Q2/2019; 25 juli 2019
  •  Delårsrapport för Q3/2019; 6 november 2019
  •  Bokslutskommuniké för 2019; 6 februari 2020

Bredband2 i Skandinavien AB
Org.nr: 556346-9062
Tickernamn: BRE2
Handelspost: 5 000
Börslista: First North
ISIN-kod: SE0000648669
Hemsida: www.bredband2.com

Välj din webmail