Investor relations

Aktien för Bredband2 i Skandinavien AB (publ) handlas på First North, under kortnamnet BRE2.

Kommande ekonomisk information:

  •  Delårsrapport för Q3/2019; 6 november 2019
  •  Bokslutskommuniké för 2019; 6 februari 2020

Bredband2 i Skandinavien AB
Org.nr: 556346-9062
Tickernamn: BRE2
Börslista: First North
ISIN-kod: SE0000648669
Certified adviser: Redeye, [email protected], +46 (0)8 121 576 90

Hemsida: www.bredband2.com

Välj din webmail