Investor relations

Aktien för Bredband2 i Skandinavien AB (publ) handlas på Nasdaq First North Growth Market, under kortnamnet BRE2.

Kalendarium

  •  Bokslutskommuniké för 2019; 6 februari 2020
  •  Årsredovisning för 2019; 26 februari 2020
  • Årsstämma; 18 mars 2020
  • Delårsrapport för Q1/2020; 5 maj 2020
  • Delårsrapport för Q2/2020; 28 juli 2020
  • Delårsrapport för Q3/2020; 11 november 2020
  • Bokslutskommuniké för 2020; 10 februari 2021

Bredband2 i Skandinavien AB
Org.nr: 556346-9062
Tickernamn: BRE2
Börslista: Nasdaq First North Growth Market
ISIN-kod: SE0000648669
Certified adviser: Redeye, [email protected], +46 (0)8 121 576 90

Hemsida: www.bredband2.com

 

Välj din webmail