Investor relations

Aktien för Bredband2 i Skandinavien AB (publ) handlas på First North, under kortnamnet BRE2.

Kommande ekonomisk information:

  • Bokslutskommuniké för 2018: 7 februari 2019
  • Årsredovisning för 2018: 26 februari 2019

Bredband2 i Skandinavien AB
Org.nr: 556346-9062
Tickernamn: BRE2
Handelspost: 5 000
Börslista: First North
ISIN-kod: SE0000648669
Hemsida: www.bredband2.com

Välj din webmail