Investor relations


Aktien för Bredband2 i Skandinavien AB (publ) handlas på Nasdaq First North Growth Market, under kortnamnet BRE2.

Kalendarium

  • Bokslutskommuniké för 2020; 10 februari 2021

  • Årsredovisning för 2020: 3 mars 2021

  • Årsstämma: 24 mars 2021

Bredband2 i Skandinavien AB Org.nr: 556346-9062 Tickernamn: BRE2 Börslista: Nasdaq First North Growth Market ISIN-kod: SE0000648669 Certified adviser: Redeye, certifiedadviser@redeye.se, +46 (0)8 121 576 90

Hemsida: www.bredband2.com