Investor relations

Aktien för Bredband2 i Skandinavien AB (publ) handlas på First North, under kortnamnet BRE2.

Ekonomisk information gällande 2017 släpps följande datum:

  • Delårsrapport för nio månader: 26 oktober 2017
  • Bokslutskommuniké för 2017: 7 februari 2018

Bredband2 i Skandinavien AB
Org.nr: 556346-9062
Tickernamn: BRE2
Handelspost: 5 000
Börslista: First North
ISIN-kod: SE0000648669
Hemsida: www.bredband2.com