Foto på laptop vid bord intill ett fönster

Nyheter

Kategori: Regulatoriska pressreleaser

Kallelse till årsstämma

Publicerad: 20 februari 2024
Kategori: ,

Årsstämma i Bredband2 i Skandinavien AB (publ), 556346–9062 äger rum tisdagen den 19 mars 2024 kl 14.00 på Helio GT30, Grev Turegatan 30, 114 38 Stockholm. Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska dels vara införd i den av Euroclear Sweden förda aktieboken på avstämningsdagen måndagen den 11 mars 2024, dels göra anmälan till bolaget senast onsdagen den 13 mars 2024, kl 17.00, med post på adress Bredband2 i Skandinavien AB (publ), Peter Myndes Backe 16, 118 46 Stockholm, eller med e-post på adress annika.westberg@bredband2.se. Behörighetshandlingar såsom fullmakter, registreringsbevis mm bör vara bolaget tillhanda senast den 13 mars 2024.

Läs hela inlägget