Allt färre upplever att teknik i vardagen är lika anpassad för kvinnor som för män - visar ny rapport

Publicerat: 18 mars 2024

Det har länge talats om bristen på kvinnor inom IT/tech och hur denna brist påverkar branschen, men även samhället i stort. Med de senaste årens utveckling inom AI, algoritmiskt beslutsfattande och smarta produkter i hemmet, baseras allt mer i vår vardag på automatiserad data. Enligt den riksomfattande rapporten Unga Kvinnor och Tech, är detta för många kvinnor grund till en oro inför framtiden.  

"Vi ser i rapporten att allt fler unga kvinnor oroar sig för att den vardagsteknik vi alla är beroende av, är framtagen nästan uteslutande av män, och därför saknar perspektivet från halva befolkningen", säger Johanna Uhrfeldt, marknadschef på Bredband2. "Vad detta gör med jämställdheten i samhället över tid är en allt mer alarmerande fråga för den här gruppen. " 

Det är tionde året som undersökningen ”Unga Kvinnor och Tech” genomförs, i år av Bredband2, Insight Intelligence, Handelsbanken, Tioetoevry och Qrios. Rapporten baseras årligen på̊ svar från 1000 kvinnor i Sverige mellan 16 och 30 år, och kartlägger hur attityderna kring tech och IT utvecklats i gruppen över tid. Till stor del är det nedslående siffror, menar internetleverantören Bredband2. 

"Inkörsportarna till techbranschen ter sig fortfarande efter tio år som alltför otillgängliga för unga kvinnor, vilket verkar vara en orsak till den sneda representationen i branschen." säger Johanna Uhrfeldt. "Skolans bidrag till IT-kunskaperna har till exempel knappt ökat alls på hela decenniet, och var tredje tillfrågad menar att bristen på kvinnliga förebilder i branschen är den högsta tröskeln för många".  

Att det behövs fler kvinnor inom tech för att framtidens vardagsteknik ska kunna kallas jämställd, råder ingen tvekan om. Hur fler ska lockas till dessa yrken tidigt i livet, och få bidra till en sund utveckling på området, är en viktig fråga för såväl arbetsgivare som skola, menar Daniel Krook, VD på Bredband2.

"Det är alarmerande att inte fler unga kvinnor upplever sig inkluderade i vad de dessutom själva, enligt rapporten, upplever som en framtidsbransch. Där måste vi som arbetsgivare inom tech se över hur vi kan nyansera bilden av tech-yrkena så att fler kan se sig själva i de här rollerna och föra utvecklingen i rätt riktning."

Vill du veta mer?

Johanna Uhrfeldt, Marknadschef på Bredband2 

040-628 07 12

johanna.uhrfeldt@bredband2.se 

Kort om Bredband2:

”En smidig och trygg digital vardag för alla.”

Bredband2 är en etablerad leverantör av data- och telekommunikation och säkerhetslösningar som vänder sig till både företag och privatpersoner. Som Sveriges tredje största fiberleverantör ser vi till att en halv miljon kunder kan ta del av internets möjligheter på ett tryggt och smidigt sätt. För oss handlar relationen till våra kunder om så mycket mer än att leverera stabila tjänster. Genom att ge tillgång till det som våra kunder behöver mest skapar vi möjligheter för dem att kommunicera, jobba, lära och underhålla sig på ett säkert sätt. Och det är en självklarhet för oss.

Bredband2 i Skandinavien AB (publ) grundades 1989 och har cirka 8500 aktieägare med notering på Nasdaq First North Growth Market med Redeye AB som Certified Adviser: Certifiedadviser@redeye.se, +46 (0)8 121 576 90.