Kommuniké från Bredband2:s årsstämma 2024

Publicerat: 19 mars 2024

Ladda ned kommunikén från årsstämman på knappen nedan.

Ladda ned kommuniké från årsstämman

Årsstämman i Bredband2 i Skandinavien AB (publ), org.nr 556346–9062, som genomfördes den 19 mars 2024 fattade följande beslut:

  1. Fastställelse av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning.

  2. Disposition av moderbolagets vinst enligt styrelsens förslag angivet i årsredovisningen av följande innebörd.

  3. Bolaget ska lämna utdelning till aktieägarna med ett belopp om 9 öre per aktie i Bolaget. Utdelningen ska betalas i två delar enligt följande. Avstämningsdag för utdelning om 5 öre per aktie ska vara den 21 mars 2024 och avstämningsdag för utdelning om 4 öre per aktie ska vara den 20 september 2024. Utbetalning av utdelningen beräknas ske den 26 mars respektive den 25 september 2024. Aktien kommer att handlas utan utdelning den 20 mars respektive den 19 september 2024. Avstämningsdagen i september är tidigarelagd en dag (till en fredag) jämfört med styrelsens förslag till beslut angivet i kallelsen till stämman.

  4. Ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och den verkställande direktören.

  5. Fastställande av föreslagna styrelse- och revisionsarvoden.

  6. Omval av styrelseledamöterna Anders Lövgren (ordförande), Daniel Krook (VD), Robert Burén, Rolf Johansson (vice ordförande) och Karin Zingmark.

  7. Omval av Ernst & Young AB som revisor. Huvudansvarig revisor blir Rikard Grundin.

För ytterligare information:

Anders Lövgren, Styrelseordförande Mobiltelefon: 070-629 05 91,
E-post: anders.lovgren@bredband2.se

Daniel Krook, VD Mobiltelefon: 070-699 56 60,
E-post: daniel.krook@bredband2.se