Foto på laptop vid bord intill ett fönster

Nyheter

Bredband2 vill locka fler unga kvinnor till techbranschen genom Upptech Framtiden-stipendiet.

Publicerad: 13 mars 2024
Kategori:


Det är tionde året som undersökningen ”Unga kvinnor och tech” genomförs och Bredband2 har varit med och tagit fram den. I undersökningen framkommer det att drygt sex av tio kvinnor skulle vara mer benägna att arbeta med it/tech på ett företag om det hade en jämn könsfördelning mellan medarbetare/anställda (63 %). För att locka fler kvinnor till branschen och på så sätt skapa fler kvinnliga förebilder inom IT/tech kommer Bredband2, i satsningen Upptech Framtiden, att dela ut tre stipendier.

Läs hela inlägget