Foto på laptop vid bord intill ett fönster

Nyheter

Kategori: Pressreleaser

Allt färre upplever att teknik i vardagen är lika anpassad för kvinnor som för män - visar ny rapport

Publicerad: 18 mars 2024
Kategori:

Det har länge talats om bristen på kvinnor inom IT/tech och hur denna brist påverkar branschen, men även samhället i stort. Med de senaste årens utveckling inom AI, algoritmiskt beslutsfattande och smarta produkter i hemmet, baseras allt mer i vår vardag på automatiserad data. Enligt den riksomfattande rapporten Unga Kvinnor och Tech, är detta för många kvinnor grund till en oro inför framtiden.

Läs hela inlägget

Kallelse till årsstämma

Publicerad: 20 februari 2024
Kategori: ,

Årsstämma i Bredband2 i Skandinavien AB (publ), 556346–9062 äger rum tisdagen den 19 mars 2024 kl 14.00 på Helio GT30, Grev Turegatan 30, 114 38 Stockholm. Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska dels vara införd i den av Euroclear Sweden förda aktieboken på avstämningsdagen måndagen den 11 mars 2024, dels göra anmälan till bolaget senast onsdagen den 13 mars 2024, kl 17.00, med post på adress Bredband2 i Skandinavien AB (publ), Peter Myndes Backe 16, 118 46 Stockholm, eller med e-post på adress annika.westberg@bredband2.se. Behörighetshandlingar såsom fullmakter, registreringsbevis mm bör vara bolaget tillhanda senast den 13 mars 2024.

Läs hela inlägget