Succéstipendiet tillbaka: så lockar Bredband2 fler unga kvinnor till techbranschen

Publicerat: 19 mars 2024

Med satsningen Upptech Framtiden vill Bredband2 för andra året i rad uppmuntra kvinnor att ta steget mot en ny karriär. Detta genom att dela ut stipendier för utbildningar inom tech.

Techbranschen är full av jobbmöjligheter för den som vill vara med och forma såväl vår samtid som framtid – ändå är det få kvinnor som söker sig dit. Bredband2 vill ändra på det. Därför upprepar de succésatsningen “Upptech framtiden”. Genom att dela ut stipendier för techutbildningar, hoppas de kunna bidra till att fler kvinnor vill satsa på̊ en framtid inom tech – och bredda bilden av vad en karriär inom IT/tech är och kan vara. 

I årets upplaga av rapporten ”Unga kvinnor och tech” framgår att bristen på kvinnor i techbranschen inte bara är stor, utan att den ökat. Endast 6 % av de tillfrågade kvinnorna arbetar inom tech idag, vilket är en minskning med 1 procentenhet sedan förra året.  

"Det är alarmerande att inte fler unga kvinnor upplever sig inkluderade i vad de dessutom själva, enligt rapporten, upplever som en framtidsbransch. Där måste vi som arbetsgivare inom tech se över hur vi kan nyansera bilden av tech-yrkena så att fler kan se sig själva i de här rollerna och föra utvecklingen i rätt riktning." säger Daniel Krook, VD på Bredband2. 

En faktor som kvinnorna själva nämner är vikten av kvinnliga förebilder för att fler ska lockas till branschen. 6 av 10 svarar att de hade varit mer benägna att arbeta med IT/tech på ett företag som har en jämn könsfördelning mellan anställda. 

För att inspirera fler unga kvinnor, transkvinnor och icke-binära att söka sig till techbranschen upprepar Bredband2 kampanjen ”Upptech Framtiden”. Den innefattar tre stipendier, till ett sammanlagt värde av 81 000 kronor, där mottagarna av stipendiet får välja bland fem digitala techutbildningar från Beetroot Academy. Kurserna som stipendiaterna kan välja bland är Project management in ITUI / UX designQA manual, Front-end development och Python development

“Vi fick en fantastisk respons på det här initiativet förra året”, säger Johanna Uhrfeldt, Marknadschef på Bredband2. “I år ser vi all anledning att upprepa satsningen, och ge ännu fler unga kvinnor chansen att påbörja en ny karriär inom tech – det vinner vi ju alla på.” 

Vill du veta mer? 
För mer information om kampanjen, besök Bredband2:s hemsida eller kontakta: 

 
Johanna Uhrfeldt, Marknadschef Bredband2 
040-628 07 12 
johanna.uhrfeldt@bredband2.se 

Kort om Bredband2:

”En smidig och trygg digital vardag för alla.”

Bredband2 är en etablerad leverantör av data- och telekommunikation och säkerhetslösningar som vänder sig till både företag och privatpersoner. Som Sveriges tredje största fiberleverantör ser vi till att en halv miljon kunder kan ta del av internets möjligheter på ett tryggt och smidigt sätt. För oss handlar relationen till våra kunder om så mycket mer än att leverera stabila tjänster. Genom att ge tillgång till det som våra kunder behöver mest skapar vi möjligheter för dem att kommunicera, jobba, lära och underhålla sig på ett säkert sätt. Och det är en självklarhet för oss.

Bredband2 i Skandinavien AB (publ) grundades 1989 och har cirka 8500 aktieägare med notering på Nasdaq First North Growth Market med Redeye AB som Certified Adviser: Certifiedadviser@redeye.se, +46 (0)8 121 576 90.