Foto på laptop vid bord intill ett fönster

Nyheter

Etikett: Årsstämma

Kallelse till årsstämma

Publicerad: 20 februari 2024
Kategori: ,

Årsstämma i Bredband2 i Skandinavien AB (publ), 556346–9062 äger rum tisdagen den 19 mars 2024 kl 14.00 på Helio GT30, Grev Turegatan 30, 114 38 Stockholm. Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska dels vara införd i den av Euroclear Sweden förda aktieboken på avstämningsdagen måndagen den 11 mars 2024, dels göra anmälan till bolaget senast onsdagen den 13 mars 2024, kl 17.00, med post på adress Bredband2 i Skandinavien AB (publ), Peter Myndes Backe 16, 118 46 Stockholm, eller med e-post på adress annika.westberg@bredband2.se. Behörighetshandlingar såsom fullmakter, registreringsbevis mm bör vara bolaget tillhanda senast den 13 mars 2024.

Läs hela inlägget

Kallelse till årsstämma i Bredband2 i Skandinavien AB 2023 (publ)

Publicerad: 20 februari 2023
Kategori: , ,
Uppskattad lästid: 2 min

Årsstämma i Bredband2 i Skandinavien AB (publ), 556346–9062 äger rum tisdagen den 21 mars 2023 kl 14.00 på Elite Palace Hotel, S:t Eriksgatan 115, Stockholm. Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska dels vara införd i den av Euroclear Sweden förda aktieboken på avstämningsdagen måndagen den 13 mars 2023, dels göra anmälan till bolaget senast onsdagen den 15 mars 2023, kl 17.00, med post på adress Bredband2 i Skandinavien AB (publ), Årstaängsvägen 11, 8 tr, 117 43 Stockholm, eller med e-post på adress annika.westberg@bredband2.se. Behörighetshandlingar såsom fullmakter, registreringsbevis mm bör vara bolaget tillhanda senast den 15 mars 2023.

Läs hela inlägget

Kallelse till årsstämma i Bredband2 i Skandinavien AB (publ)

Publicerad: 22 februari 2022
Kategori: ,
Uppskattad lästid: 2 min

Årsstämma i Bredband2 i Skandinavien AB (publ), 556346-9062 äger rum onsdagen den 23 mars 2022 kl 14.00 på Elite Palace Hotel, S:t Eriksgatan 115, Stockholm. Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska dels vara införd i den av Euroclear Sweden förda aktieboken på avstämningsdagen tisdagen den 15 mars 2022, dels göra anmälan till bolaget senast fredagen den 18 mars 2022, kl 17.00, med post på adress Bredband2 i Skandinavien AB (publ), Årstaängsvägen 11, 8 tr, 117 43 Stockholm, eller med e-post på adress claes.fagersten@bredband2.se. Behörighetshandlingar såsom fullmakter, registreringsbevis mm bör vara bolaget tillhanda senast den 18 mars 2022.

Läs hela inlägget