Foto på laptop vid bord intill ett fönster

Nyheter

Kategori: Pressreleaser

Bredband2 meddelar att konkurrensverket lämnat det planerade förvärvet av samtliga aktier i A3 utan åtgärd

Publicerad: 19 oktober 2020
Kategori: ,

Bredband2 i Skandinavien AB (publ) (”Bredband2”) lämnade den 14 september 2020 ett rekommenderat offentligt uppköpserbjudande till aktieägarna i A3 Allmänna IT- och Telekomaktiebolaget (publ) (”A3”) att överlåta samtliga sina aktier i A3 till Bredband2 (”Erbjudandet”). Aktierna i A3 är upptagna till handel på Nasdaq Stockholm.

Läs hela inlägget

Försäljningschef Joachim Landhager köper aktier i Bredband2

Publicerad: 15 september 2020
Kategori:

Flaggningsmeddelande i Bredband2 i Skandinavien AB (publ) Joachim Landhager, Försäljningschef i Bredband2 AB har förvärvat 100 000 aktier i Bredband2 i Skandinavien AB (publ), noterat på First North (BRE2). Joachim Landhagers totala aktieinnehav uppgår efter köpet till 1 795 000 aktier motsvarande ca 0,26% av röste- och kapitalandelen i bolaget.

Läs hela inlägget

Bredband2 lämnar ett rekommenderat offentligt uppköpserbjudande till aktieägarna i A3

Publicerad: 14 september 2020
Kategori: ,
Uppskattad lästid: 1 min

Bredband2 i Skandinavien AB (publ) (”Bredband2”) lämnar härmed ett rekommenderat offentligt uppköpserbjudande till aktieägarna i A3 Allmänna IT- och Telekomaktiebolaget (publ) (”A3”) att överlåta samtliga sina aktier i A3 till Bredband2 (”Erbjudandet”). Aktierna i A3 är upptagna till handel på Nasdaq Stockholm.

Läs hela inlägget