Flaggningsmeddelande i Bredband2 i Skandinavien AB (publ): Rolf Johansson, styrelseledamot i Bredband2, har via bolag förvärvat aktier i Bredband2

Publicerat: 11 februari 2022

Ladda ned pressmeddelande nedan.

Ladda ned pressmeddelande

Flaggningsmeddelande i Bredband2 i Skandinavien AB (publ)

Rolf Johansson, styrelseledamot i Bredband2 i Skandinavien AB (publ) har via bolag förvärvat 500 000 aktier i Bredband2 i Skandinavien AB (publ), noterat på First North (BRE2). Rolf Johanssons totala aktieinnehav uppgår efter köpet till 6 000 000 aktier motsvarande ca 0,63% av röste- och kapitalandelen i bolaget.

För ytterligare information:

Anders Lövgren, styrelseordförande, Bredband2 i Skandinavien AB (publ), +46 (0) 70 629 05 91


Kort om Bredband2: 

"Vi drivs av en passion att bli det bästa och mest uppskattade företaget i vår bransch"

Bredband2 är en etablerad leverantör av datakommunikation och säkerhetslösningar. Med ett av Sveriges största nät levererar vi stabil fiberuppkoppling till cirka en halv miljon kunder i hela landet. Vi erbjuder pålitliga och snabba tjänster till både företag och privatpersoner, med ett engagemang som särskiljer oss från andra aktörer på marknaden. Välkommen till leverantören som lyssnar.      

Bredband2 i Skandinavien AB (publ) grundades 1989 och har cirka 7000 aktieägare med notering på Nasdaq OMX Stockholm, First North. Certified adviser är Redeye AB.  

Redeye AB, certifiedadviser@redeye.se, +46 (0)8 121 576 90

Denna information lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2022-02-11 kl 12.10