Flaggningsmeddelande i Bredband2 i Skandinavien AB (publ): Anders Lövgren, styrelseordförande i Bredband2 i Skandinavien AB (publ) har via bolag förvärvat 1 000 000 aktier i Bredband2 i Skandinavien AB (publ)

Publicerat: 15 februari 2022

Ladda ned pressmeddelande på knappen nedan

Ladda ned pressmeddelande

Anders Lövgren, styrelseordförande i Bredband2 i Skandinavien AB (publ) har via bolag förvärvat 1 000 000 aktier i Bredband2 i Skandinavien AB (publ), noterat på First North
(BRE2). Anders Lövgrens totala aktieinnehav uppgår efter köpet till 129 000 000 aktier motsvarande ca 13,5% av röste- och kapitalandelen i bolaget.

För ytterligare information:

Anders Lövgren, styrelseordförande, Bredband2 i Skandinavien AB (publ), +46 (0) 70 629 05 91

Kort om Bredband2:

"Vi drivs av en passion att bli det bästa och mest uppskattade företaget i vår bransch"


Bredband2 är en etablerad leverantör av datakommunikation och säkerhetslösningar.
Med ett av Sveriges största nät levererar vi stabil fiberuppkoppling till en
kvarts miljon kunder i hela landet. Vi erbjuder pålitliga och snabba tjänster
till både företag och privatpersoner, med ett engagemang som särskiljer oss från
andra aktörer på marknaden. Välkommen till leverantören som lyssnar.

Bredband2 i Skandinavien AB (publ) grundades 1989 och har cirka 9000 aktieägare. Bolaget (BRE2) är listat på Nasdaq First North Growth Market med Redeye AB som Certified Adviser: Certifiedadviser@redeye.se, +46 (0)8 121 576 90.

Denna information lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2022-02-15 kl 09.00.