Foto på laptop vid bord intill ett fönster

Nyheter

Kategori: Företag

Flaggningsmeddelande

Publicerad: 15 februari 2016
Kategori: ,

Anders Lövgren, styrelseordförande i Bredband2 i Skandinavien AB (publ) har via bolag förvärvat 1 000 000 aktier i Bredband2 i Skandinavien AB (publ), noterat på First North (BRE2). Anders Lövgrens totala aktieinnehav uppgår efter köpet till 111 000 000 aktier motsvarande ca 15,83% av röste- och kapitalandelen i bolaget.

Läs hela inlägget

Flaggningsmeddelande

Publicerad: 8 oktober 2015
Kategori: , ,

Daniel Krook, VD och styrelseledamot i Bredband2 i Skandinavien AB (publ) har förvärvat 2 000 000 aktier i Bredband2 i Skandinavien AB (publ), noterat på First North (BRE2). Daniel Krooks totala aktieinnehav uppgår efter köpet till 12 000 000 aktier motsvarande ca 1,71% av röste- och kapitalandelen i bolaget.

Läs hela inlägget