Partnerprogram

Partnerprogrammet hos Bredband2 är enkelt och kostnadseffektivt för alla företag vars produktportfölj kräver en stabil och kraftfull datakommunikation. Oavsett om ert företag erbjuder IT drift, videokonferens, IP-Telefoni, backup eller andra IP-baserade tjänster bör ni jämföra Bredband2:s partnerprogram med er nuvarande leverantör.

Bredband2 är den enda operatören på den svenska marknaden som inte konkurrerar med sina partners vad det gäller IT-drift, avancerade backuptjänster eller videokonferenslösningar. Detta innebär att ett samarbete med oss även genererar affärsmöjligheter för våra partners från Bredband2:s kundbas, vilket skapar affärsnytta för alla inblandade.

illustration partner hero
illustration partners 2

Vi erbjuder

  • Affärsmöjligheter
  • Flexibel avtalsstruktur
  • Provision på levererade affärer
  • Snabb återkoppling vid förfrågan, så att ni kan lämna ert helhetserbjudande till slutkund
  • Säljstöd i den enskilda affären, om det krävs
  • Colocationtjänster via vårt nybyggda datacenter Marinen

Bredband2 finns idag i de flesta datahallar, samt på övriga större knutpunkter, vilket gör den tekniska avlämningen smidig.

”Den personliga kontakten och engagemanget man får från Bredband2 gör att man tydligt känner sig prioriterad, och inte som en i mängden. Det är viktigt för oss för att själva kunna hålla en hög servicenivå.”

– Daniel Scandurra, Ricoh Sverige AB

”För att kunna hålla den höga kvalitet vi har på våra molntjänster ställer vi självklart höga krav på våra partners. Bredband2 levererar stabila och bra uppkopplingar och är en lyhörd partner som det är enkelt att arbeta tillsammans med.”

– Anders Månsson, AddLevel AB