Umbrella DNS-skydd

Skydda dina medarbetare där de befinner sig

Allt fler arbetar helt eller delvis utanför företagsnätverket. Samtidigt ökar säkerhetshot som nätfiske och skadeprogram i stadig takt. Därför är det oerhört viktigt att skydda användarna där de befinner sig.

Umbrella DNS-skydd är en molnbaserad tjänst som detekterar och blockerar misstänkta eller svartlistade domäner oavsett var dina medarbetare är. Med hjälp av artificiell intelligens och drygt 120 miljarder domänförfrågningar – som dagligen analyseras av systemet – blockerar den inte enbart kända skadliga domäner, utan arbetar också förebyggande och kan därför förutspå framtida attacker från nya domäner.

Kontakta en företagsrådgivare
Foto Umbrella DNS-skydd

Bli säker på några minuter

Umbrella DNS-skydd kräver ingen fysisk utrustning. Tjänsten skyddar automatiskt de enheter som är anslutna till företagets lokala nätverk.

Genom att installera klientskydd på dina medarbetares enheter kan de arbeta tryggt och säkert även utanför det lokala nätverket. Installationen tar endast några minuter.

Säkra ditt varumärkes anseende, affärskontinuitet och dataskydd med Umbrella DNS-skydd. Enklare än såhär blir det inte.

Umbrella DNS-skydd är en tilläggstjänst till Fiber City och Fiber Business.

broadband dns skydd

Fördelar med Umbrella DNS-skydd

  • Molnbaserad säkerhetstjänst – ingen hårdvaruinvestering behövs

  • Skyddar även om trafiken är krypterad

  • Möjlighet att skapa egna företagsspecifika regler och policys via webbportal

  • Möjlighet att komplettera med vår Brandvägg för ett heltäckande skydd.

  • Skyddar allt – inklusive IoT-enheter

  • Skyddar både mot kända och möjliga hot (via proxy)

  • Specialanpassad landningssida med företagsunik information om var man ska vända sig vid spärrade sidor