Foto på laptop vid bord intill ett fönster

Nyheter

Flaggningsmeddelande i Bredband2 i Skandinavien AB (publ): Rolf Johansson, styrelseledamot i Bredband2, har via bolag förvärvat aktier i Bredband2

Publicerad: 11 februari 2022
Kategori:
Uppskattad lästid: 1 min

Rolf Johansson, styrelseledamot i Bredband2 i Skandinavien AB (publ) har via bolag förvärvat 500 000 aktier i Bredband2 i Skandinavien AB (publ), noterat på First North (BRE2). Rolf Johanssons totala aktieinnehav uppgår efter köpet till 6 000 000 aktier motsvarande ca 0,63% av röste- och kapitalandelen i bolaget.

Läs hela inlägget