Fler kvinnliga förebilder behövs inom tech enligt ny rapport

Publicerat: 8 mars 2023

Ladda ned pressmeddelande på knappen nedan.

Ladda ned pressmeddelande

Techbranschen fortsätter att växa i Sverige, och så gör även bristen på jämställdhet inom den. En ny riksomfattande undersökning om unga kvinnors inställning till tech visar att andelen unga kvinnor som arbetar med it/tech idag är fortsatt låg (7 %) och att det knappt har förändrats sedan 2015 (4 %).

Det är nionde året som undersökningen ”Unga kvinnor och tech” genomförs, i år av Bredband2, Tietoevry, Foxway och Insight Intelligence. Den baseras på svar från 1000 kvinnor i Sverige mellan 16 och 30 år. Resultatet visar att techbranschen har svårt att locka kvinnor, trots att intresset för techrelaterade yrken egentligen är högt. Samtidigt som sju av tio kan tänka sig att arbeta med något techrelaterat yrke (70 %) svarar sex av tio att de inte ser det som lockande att arbeta inom techbranschen generellt (60 %). Majoriteten ser techbranschen som ”svår” och ”grabbig”. Hälften av de tillfrågade (49 %) tror att branschen behöver bli mer inkluderande om fler kvinnor ska lockas dit.

”Vi ser år efter år att techbranschen misslyckas med att attrahera kvinnor. Men vägen framåt är också tydlig. Det som behövs är ett mer inkluderande klimat, tydligare kommunikation kring bredden av yrken som finns inom tech och bättre representation genom att lyfta fler kvinnliga förebilder”, säger Sofia Topphem Jupiter, varumärkesansvarig på Bredband2.

I förra årets undersökning tillfrågades kvinnorna om vad man i störst utsträckning tror skulle få fler kvinnor att söka jobb inom it/tech. Då var det vanligaste svaret att ”lyfta fram fler kvinnliga förebilder” (38 %). Samtidigt visar årets resultat att knappt en av tio har en kvinnlig förebild inom it/tech (9 %).

”De som har en kvinnlig förebild inom tech är betydligt mer lockade att söka sig till techbranschen. Det är ett mönster vi sett tydligt i de senaste årens undersökningar, och som vi har valt att ta fasta på. Bredband2 kommer därför att samarbeta med kvinnliga förebilder under mars och april för att locka fler kvinnor till tech”, säger Sofia Topphem Jupiter. Pressmeddelande 2023-03-08

Till skillnad från många andra yrkesgrupper så återfinns tech-yrken i alla branscher – och påverkar därmed alla människors vardag. Vi är på väg mot en utveckling av uppkopplade produkter, artificiell intelligens och automatiserat beslutsfattande där räntenivåer, försäkringspremier och försörjningsstöd sätts utan att någon människa är inblandad. Om den data som dessa beslut baseras på är framtagen utan att representera kvinnor, vilka står för hälften av Sveriges befolkning, riskerar det att få stora konsekvenser för jämställdheten i framtiden.

”Som leverantör av digitala tjänster, och med en vision att skapa en smidig och trygg digital vardag för alla, ser vi vårt ansvar i att bidra till en positiv förändring. Kan vi bidra till att skapa en mer jämställd techbransch, och därmed ett mer jämställt samhälle, vill vi absolut göra det”, säger Sofia Topphem Jupiter.

Ta del av rapporten via knappen nedan.

Ladda ned rapporten Unga kvinnor och tech


Vill du veta mer?
Sofia Topphem Jupiter, Varumärkesansvarig Bredband2
+46(0)720723435
sofia.jupiter@bredband2.se

Om Bredband2
Bredband2 är en etablerad leverantör av data- och telekommunikation samt säkerhetslösningar som vänder sig till både företag och privatpersoner. Som Sveriges tredje största fiberleverantör ser vi till att en halv miljon kunder kan ta del av internets möjligheter på ett tryggt och smidigt sätt.

För oss handlar relationen till våra kunder om så mycket mer än att leverera stabila tjänster. Genom att ge tillgång till det som våra kunder behöver mest skapar vi möjligheter för dem att kommunicera, jobba, lära och underhålla sig på ett säkert sätt. Och det är en självklarhet för oss.

Bredband2 i Skandinavien AB (publ) grundades 1989 och har cirka 9 000 aktieägare med notering på Nasdaq First North Growth Market.

Läs mer om oss på bredband2.com.