Kommuniké från Bredband2:s årsstämma 2023

Publicerat: 21 mars 2023

Ladda ned kommuniké från årsstämman på knappen nedan.

Ladda ned kommunikén från årsstämman

Årsstämman i Bredband2 i Skandinavien AB (publ), org.nr 556346–9062, som genomfördes den 21 mars 2023 fattade följande beslut:

  1. Fastställelse av resultaträkning och balansräkning samt koncernredovisning och koncernbalansräkning.

  2. Disposition av moderbolagets vinst enligt styrelsens förslag angivet i årsredovisningen, innebärande att utdelning lämnas med 8 öre (0,08 kr) per aktie, till vilket åtgår 76 567 613 kr, och att övriga medel balanseras i ny räkning. Avstämningsdag för utdelningen ska vara den 23 mars 2023. Utdelningen beräknas bli utbetalad den 28 mars 2023.

  3. Ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och den verkställande direktören.

  4. Fastställande av styrelse- och revisionsarvoden.

  5. Omval av styrelseledamöterna Anders Lövgren (ordförande), Daniel Krook (VD), Robert Burén, Rolf Johansson (vice ordförande) och Karin Zingmark.

För ytterligare information:
Anders Lövgren, Styrelseordförande
Mobiltelefon: 070-629 05 91

Daniel Krook, VD
Mobiltelefon: 070-699 56 60
E-post: daniel.krook@bredband2.se

Kort om Bredband2:

Bredband2 i korthet ”En smidig och trygg digital vardag för alla.”

Bredband2 är en etablerad leverantör av data- och telekommunikation och säkerhetslösningar som vänder sig till både företag och privatpersoner. Som Sveriges tredje största fiberleverantör ser vi till att en halv miljon kunder kan ta del av internets möjligheter på ett tryggt och smidigt sätt. För oss handlar relationen till våra kunder om så mycket mer än att leverera stabila tjänster. Genom att ge tillgång till det som våra kunder behöver mest skapar vi möjligheter för dem att kommunicera, jobba, lära och underhålla sig på ett säkert sätt. Och det är en självklarhet för oss.

Bredband2 i Skandinavien AB (publ) grundades 1989 och har cirka 9 000 aktieägare med notering på Nasdaq First North Growth Market.


Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2023-03-21 16.00 CET.