Bredband2 förvärvar Stockholms Stadsnät

Publicerat: 18 december 2023

Bredband2 förvärvar Stockholms Stadsnät AB med ca 40 000 privatkunder via fiber i exklusiva nät (Brf:er) och ett antal företagskunder.

Ladda ned pressmeddelandet på knappen nedan.

Ladda ned pressmeddelande

Bredband2 förvärvar Stockholms Stadsnät AB för ca 50 Mkr baserat på Enterprise value. Bolaget omsätter knappt 50 Mkr på årsbasis med god lönsamhet och har en stark marknadsnärvaro i Stockholmsregionen. Tillträde beräknas ske den 1 februari 2024*.

- Vi är mycket glada över att Bredband2 är köpare av Stockholms Stadsnät, en verksamhet som vi sedan starten målmedvetet har byggt upp till nuvarande nivå. Det känns viktigt för oss att köparen uppskattar det vi uppnått och att de har en bra plan för övertagandet samt att den nya ägaren vill bygga vidare på det vi åstadkommit. Vår känsla är, att Bredband2 är helt rätt för att fortsatt förvalta, utveckla och ta väl vara på bolaget och dess kunder även i sin verksamhet, säger Åsa Åkesson, VD på Stockholms Stadsnät.

- För Bredband2 passar detta förvärv perfekt in i vår ökade satsning på exklusiva nät. Stockholms Stadsnät är ett välskött bolag som på ett framgångsrikt sätt växt organiskt. Vi planerar att bygga vidare på delar av organisationen med ett nationellt fokus och får samtidigt ett starkare fotfäste i Stockholmsregionen. Det är även glädjande att vi får ett mycket positivt tillskott av fiberkunder där vi nu närmar oss en halv miljon kunder och därmed stärker positionen som tredje störst på svenska marknaden, säger Daniel Krook, VD på Bredband2.

*Förvärvet är villkorat av tillstånd från Inspektionen för strategiska produkter.

Kort om Bredband2:

”En smidig och trygg digital vardag för alla.”

Bredband2 är en etablerad leverantör av data- och telekommunikation och säkerhetslösningar som vänder sig till både företag och privatpersoner. Som Sveriges tredje största fiberleverantör ser vi till att en halv miljon kunder kan ta del av internets möjligheter på ett tryggt och smidigt sätt. För oss handlar relationen till våra kunder om så mycket mer än att leverera stabila tjänster. Genom att ge tillgång till det som våra kunder behöver mest skapar vi möjligheter för dem att kommunicera, jobba, lära och underhålla sig på ett säkert sätt. Och det är en självklarhet för oss.

Bredband2 i Skandinavien AB (publ) grundades 1989 och har cirka 8 000 aktieägare med notering på Nasdaq First North Growth Market med Redeye AB som Certified Adviser.