Foto på laptop vid bord intill ett fönster

Nyheter

Bredband2 offentliggör finansiell information proforma och erbjudandehandling avseende det rekommenderade erbjudandet till aktieägarna i A3

Publicerad: 26 oktober 2020
Kategori: ,

Bredband2 i Skandinavien AB (publ) (”Bredband2”) lämnade den 14 september 2020 ett rekommenderat offentligt uppköpserbjudande till aktieägarna i A3 Allmänna IT- och Telekomaktiebolaget (publ) (”A3”) att överlåta samtliga sina aktier i A3 till Bredband2 (”Erbjudandet”). Aktierna i A3 är upptagna till handel på Nasdaq Stockholm. Erbjudandehandlingen innehåller tidigare ej sammanställd och publicerad information om resultatet pro forma för första halvåret 2020 som om Bredband2 förvärvat samtliga aktier i A3 den 1 januari 2020, se vidare nedan.

Läs hela inlägget

Preliminär finansiell information för tredje kvartalet

Publicerad: 23 oktober 2020
Kategori: ,

Bredband2 i Skandinavien AB (publ) (”Bredband2”) lämnade den 14 september 2020 ett rekommenderat offentligt uppköpserbjudande till aktieägarna i A3 Allmänna IT- och Telekomaktiebolaget (publ) (”A3”) att överlåta samtliga sina aktier i A3 till Bredband2 (”Erbjudandet”). Aktierna i A3 är upptagna till handel på Nasdaq Stockholm.

Läs hela inlägget

Bredband2 meddelar att konkurrensverket lämnat det planerade förvärvet av samtliga aktier i A3 utan åtgärd

Publicerad: 19 oktober 2020
Kategori: ,

Bredband2 i Skandinavien AB (publ) (”Bredband2”) lämnade den 14 september 2020 ett rekommenderat offentligt uppköpserbjudande till aktieägarna i A3 Allmänna IT- och Telekomaktiebolaget (publ) (”A3”) att överlåta samtliga sina aktier i A3 till Bredband2 (”Erbjudandet”). Aktierna i A3 är upptagna till handel på Nasdaq Stockholm.

Läs hela inlägget