Bredband2 offentliggör preliminärt utfall avseende erbjudandet till aktieägarna i A3

Publicerat: 19 november 2020

Bredband2 i Skandinavien AB (publ) (”Bredband2”) lämnade den 14 september
2020 ett rekommenderat offentligt uppköpserbjudande till aktieägarna i A3
Allmänna IT- och Telekomaktiebolaget (publ) (”A3”) att överlåta samtliga sina
aktier i A3 till Bredband2 (”Erbjudandet”). Aktierna i A3 är upptagna till handel på
Nasdaq Stockholm.

För mer information, ladda ned pressmeddelande nedan.

Ladda ned pressmeddelande