Bredband2 begär tvångsinlösen av utestående aktier i A3

Publicerat: 3 december 2020

Bredband2 i Skandinavien AB (publ) (”Bredband2”) lämnade den 14 september 2020
ett rekommenderat offentligt uppköpserbjudande till aktieägarna i A3 Allmänna IT- och
Telekomaktiebolaget (publ) (”A3”) att överlåta samtliga sina aktier i A3 till Bredband2 (”Erbjudandet”). Aktierna i A3 är upptagna till handel på Nasdaq Stockholm.

För mer information, ladda ned pressmeddelandet nedan.

Ladda ned pressmeddelande