Bokslutskommunikén 2020

Publicerat: 10 februari 2021

Bredband2 har släppt Bokslutskommunikén för 2020

Ladda ner bokslutskommunikén 2020

Kort om Bredband2:

”Vi utmanar omvärlden i snabb, pålitlig och trygg kommunikation.”

Bredband2 erbjuder användarvänliga kommunikationstjänster som Internet, telefoni, datacenter och mobilt bredband till privat- och företagskunder. Bolaget fokuserar på framtidens teknologi och är en av Sveriges största leverantörer av Internetaccess baserat på optisk fiberteknik med cirka 232 000 bredbandskunder. Genom snabbhet och god lyssnarförmåga skapar vi kundnära relationer, där rätt anpassade kommunikationslösningar ger en tryggare vardag.

Bredband2 i Skandinavien AB (publ) grundades 1989 och har cirka femtusen aktieägare med notering på Nasdaq First North Stockholm. Certified adviser är Redeye.

Aktien för Bredband2 i Skandinavien AB (publ) handlas på First North, under kortnamnet BRE2.

Kommande ekonomisk information:

  • Årsredovisning för 2020: 3 mars 2021

  • Årsstämma: 24 mars 2021

  • Delårsrapport för Q1; 12 maj 2021

  • Delårsrapport för Q2; 3 augusti 2021

  • Delårsrapport för Q3; 9 november 2021

  • Bokslutskommuniké för 2021; 10 februari 2022