Foto på laptop vid bord intill ett fönster

Nyheter

Kategori: Regulatoriska pressreleaser

Kallelse till årsstämma i Bredband2 i Skandinavien AB (publ)

Publicerad: 22 februari 2022
Kategori: ,
Uppskattad lästid: 2 min

Årsstämma i Bredband2 i Skandinavien AB (publ), 556346-9062 äger rum onsdagen den 23 mars 2022 kl 14.00 på Elite Palace Hotel, S:t Eriksgatan 115, Stockholm. Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska dels vara införd i den av Euroclear Sweden förda aktieboken på avstämningsdagen tisdagen den 15 mars 2022, dels göra anmälan till bolaget senast fredagen den 18 mars 2022, kl 17.00, med post på adress Bredband2 i Skandinavien AB (publ), Årstaängsvägen 11, 8 tr, 117 43 Stockholm, eller med e-post på adress claes.fagersten@bredband2.se. Behörighetshandlingar såsom fullmakter, registreringsbevis mm bör vara bolaget tillhanda senast den 18 mars 2022.

Läs hela inlägget