Flaggningsmeddelande i Bredband2 i Skandinavien AB (publ) 19 maj 2022

Publicerat: 19 maj 2022

Efter många år som CFO på Bredband2 i Skandinavien AB (publ) planerar Claes Fägersten som fyller 63 år under hösten, för en övergång till ett friare arbetsliv och viss verksamhet i eget konsultbolag. Överlämning till efterträdare sker successivt under året. Claes har med sitt enastående arbete inom Bredband2 under tolv år bidragit till den fantastiska utveckling som Bredband2 haft som bolag under den tiden. Hans sista dag som CFO blir den 30 september 2022. Claes efterträdare kommer att rekryteras internt.

I samband härmed har Claes sålt 1 300 000 st aktier i Bredband2 i Skandinavien AB (publ), noterat på First North (BRE2). Claes totala aktieinnehav uppgår efter försäljningen till 1 000 000 st aktier motsvarande ca 0,1 % av röste- och kapitalandelen i bolaget.

Ladda ned pressmeddelande på knappen nedan.

Ladda ned pressmeddelande

För ytterligare information:

Anders Lövgren, styrelseordförande, Bredband2 i Skandinavien AB (publ), +46 (0) 70 629 05 91

Kort om Bredband2:

”En smidig och trygg digital vardag för alla.”

Bredband2 är en etablerad leverantör av data- och telekommunikation och säkerhetslösningar som vänder sig till både företag och privatpersoner. Som Sveriges tredje största fiberleverantör ser vi till att en halv miljon kunder kan ta del av internets möjligheter på ett tryggt och smidigt sätt. För oss handlar relationen till våra kunder om så mycket mer än att leverera stabila tjänster. Genom att ge tillgång till det som våra kunder behöver mest skapar vi möjligheter för dem att kommunicera, jobba, lära och underhålla sig på ett säkert sätt. Och det är en självklarhet för oss.

Bredband2 i Skandinavien AB (publ) grundades 1989 och har cirka 9 000 aktieägare med notering på Nasdaq First North Growth Market med Redeye AB som Certified Adviser: Certifiedadviser@redeye.se, +46 (0)8 121 576 90.

Denna information lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2022-05-19 kl 17.00.