Foto på laptop vid bord intill ett fönster

Nyheter

Kallelse till extra bolagsstämma i Bredband2 i Skandinavien AB (publ)

Publicerad: 13 sep, 2020
Kategori:

Extra bolagsstämma i Bredband2 i Skandinavien AB (publ), 556346-9062, (”Bredband2”) äger rum fredagen den 16 oktober 2020 kl 14.00 på Elite Palace Hotel, S:t Eriksgatan 115, Stockholm. Aktieägare som önskar delta på stämman ska dels vara införd i den av Euroclear Sweden förda aktieboken på avstämningsdagen torsdagen den 8 oktober 2020, dels göra anmälan till bolaget senast måndagen den 12 oktober 2020 med post på adress Bredband2 i Skandinavien AB (publ), Gävlegatan 22A, 6 tr, 113 30 Stockholm, eller med e-post på adress claes.fagersten@bredband2.se. Behörighetshandlingar såsom fullmakter, registreringsbevis mm bör vara bolaget tillhanda senast den 12 oktober 2020.

Läs hela inlägget

Ny rapport: Allt fler unga kvinnor vill jobba med IT – men allt färre gör det

Publicerad: 05 jun, 2020
Kategori:
Fotografi av två kvinnor som sitter framför en dator varav den ena pekar på skärmen. Bilden anspelar på kvinnor och it.

Andelen unga kvinnor i Sverige som är lockade av att arbeta inom it ökar. Samtidigt uppger många att det inte passar deras personlighet. Det visar en ny riksomfattande undersökning bland kvinnor i Sverige mellan 16 och 30 år. En färsk rapport som Bredband2 tagit fram tillsammans med Microsoft, CGI, Linköpings Universitet och Insight Intelligence visar […]

Läs hela inlägget