Foto på laptop vid bord intill ett fönster

Nyheter

Bredband2 lämnar ett rekommenderat offentligt uppköpserbjudande till aktieägarna i A3

Publicerad: 14 september 2020
Kategori: ,
Uppskattad lästid: 1 min

Bredband2 i Skandinavien AB (publ) (”Bredband2”) lämnar härmed ett rekommenderat offentligt uppköpserbjudande till aktieägarna i A3 Allmänna IT- och Telekomaktiebolaget (publ) (”A3”) att överlåta samtliga sina aktier i A3 till Bredband2 (”Erbjudandet”). Aktierna i A3 är upptagna till handel på Nasdaq Stockholm.

Läs hela inlägget