Foto på laptop vid bord intill ett fönster

Nyheter

Styrelseledamot Anders Lövgren köper aktier i Bredband2

Publicerad: 30 juli 2018
Kategori:

Anders Lövgren, styrelseordförande i Bredband2 i Skandinavien AB (publ) har via bolag förvärvat 1 000 000 aktier i Bredband2 i Skandinavien AB (publ), noterat på First North (BRE2). Anders Lövgrens totala aktieinnehav uppgår efter köpet till 114 500 000 aktier motsvarande ca 16,33% av röst- och kapitalandelen i bolaget.

Läs hela inlägget