AniCura väljer Bredband2 som leverantör

Publicerat: 2 juli 2019

Ladda ned detta pressmeddelande

Bredband2 och AniCura har tecknat ett avtal där Bredband2 hjälper AniCura att konsolidera sin datakommunikation till en helhetslösning. Drivkraften för förändring är bl.a ett nytt journalsystem som kräver ett enhetligt och standardiserat datanät för att motsvara verksamhetens behov. Initialt levererar Bredband2 till 44 orter med ett beräknat ordervärde på 5 Mkr.

”Valet föll på Bredband2 efter en noggrann utvärdering. Avgörandet var Bredband2:s förmåga att snabbt återkoppla och föreslå rätt lösningar till oss som kund. Denna positiva dialog särskilde Bredband2 från övriga och det ger oss trygghet i att vi kommer få en god hantering och möjlighet att växa tillsammans framöver.”, säger Ulf Ståhl, IT Manager på AniCura.

”Vi är mycket glada att AniCura valt oss som leverantör och jag är övertygad om att vi kommer fortsätta att utveckla samarbetet framöver. Nära och bra relationer med våra kunder är högt prioriterat för oss och det är alltid glädjande när vi får ett erkännande att vi utmärker oss positivt i detta avseende.”, säger Daniel Krook, VD på Bredband2.

AniCura är en familj av framstående djursjukhus och kliniker specialiserade på sällskapsdjur och finns på 250 orter. Inom företaget erbjuds ett stort utbud av medicinska och kirurgiska tjänster. Detta innefattar alltifrån förebyggande vård och bassjukvård, till avancerad diagnostik, mm.

För ytterligare information:

Daniel Krook, Verkställande Direktör, Bredband2 i Skandinavien AB (publ), +46 (0) 70 699 56 60

Kort om Bredband2:

"Vi drivs av en passion att bli det bästa och mest uppskattade företaget i vår bransch"

Bredband2 är en etablerad leverantör av datakommunikation och säkerhetslösningar. Med ett av Sveriges största nät levererar vi stabil fiberuppkoppling till en kvarts miljon kunder i hela landet. Vi erbjuder pålitliga och snabba tjänster till både företag och privatpersoner, med ett engagemang som särskiljer oss från andra aktörer på marknaden. Välkommen till leverantören som lyssnar.__Bredband2 i Skandinavien AB (publ) grundades 1989 och har cirka 5000 aktieägare med notering på Nasdaq OMX Stockholm, First North. Certified adviser är Redeye AB.

Redeye AB, certifiedadviser@redeye.se, +46 (0)8 121 576 90

Denna information lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2019-07-01 kl 08.00.