Intervjuer och presentationer av Daniel Krook

Intervju med VD Daniel Krook

Publicerad: 6 september 2013

Bredband2s VD Daniel Krook kommenterar omsättning- och resultatutvecklingen hittills i år och vad som ligger bakom tillväxten samt svarar på frågor om bolagets satsning på datacenter och hur det passar in i kunderbjudandet, hur marknaden utvecklas och vilken strategin är framgent samt redogör avslutningsvis för den nya varumärkesprofil som nyligen lanserats och vilket budskap bolaget vill kommunicera.

Läs hela inlägget

Intervju med VD Daniel Krook

Publicerad: 16 maj 2013

Bredband2:s VD Daniel Krook kommenterar det första kvartalet för året samt svarar på frågor om hur affärsområdet Företagstjänster utvecklas, vad det betyder för bolaget att Bisnode Kredit har höjt sin kreditrating till AAA, hur han ser på den fortsatta tillväxten samt hur det kommer påverka Bredband2 att marknaden börjar närma sig en konsolideringsfas.

Läs hela inlägget

Intervju med VD Daniel Krook

Publicerad: 5 november 2012

Bredband2:s VD Daniel Krook svarar på frågor om omsättningstillväxten under Q3, samarbetet med SABO, vilka övriga trender bolaget upplever inom öppna nät, deras satsning på datahallar samt vilken potential bolaget ser inom mobilt bredband och om detta riskera kannibalisera på deras övriga tjänster.

Läs hela inlägget

Datahallssatsningen är ett givet steg

Publicerad: 14 juni 2012

Bredband2:s VD Daniel Krook svarar på frågor om satsningen på datahallar, den generella potentialen på företagssidan, marknadskonkurrensen och om den har förändrats på sistone samt synen på IP-telefoni via mobilen.

Läs hela inlägget

Bredband2 – Satsar på företagssidan

Publicerad: 6 december 2011

Bredband2:s VD Daniel Krook svarar på frågor om sin bakgrund som VD för bolaget, vad rörelsemarginalen bör kunna uppgå till på sikt, tillväxtplaner och hur bolaget ser på förvärv samt vilka som är de viktigaste trenderna på marknaden.

Läs hela inlägget