Intervjuer och presentationer av Daniel Krook

VD presenterar

Bredband2 – Intervju med VD Daniel Krook (Q1 2014)

Publicerat: 19 maj 2014

Daniel Krook, VD för Bredband2, svarar på frågor om det senaste
kvartalet. Han pratar om innebörden av datacentret i Malmö och förklarar
BOSS. Intervjun avslutas med hur han ser på resterande delen av 2014
och vilket som är deras viktigaste strategiska område.