Ägarförteckning

Största aktieägare (2020-03-31) % Aktier
Anders Lövgren (inkl bolag) 16,62 116 500 000
Örjan Berglund (inkl bolag) 10,06 70 500 000
Alcur Select 5,42 37 993 721
JP Morgan Luxembourg S.A 4,91 34 402 796
Odin Förvaltning 4,85 34 000 000
Leif Danielsson (inkl bolag) 4,14 29 000 000
Ulf Östberg (inkl försäkring) 3,71 26 000 000
State Street Bank & Trust, Boston 3,41 23 911 179
IBKR Financial Services AG 2,16 15 139 050
Försäkringsbolaget Avanza Pension 2,01 14 103 618
Daniel Krook (inkl försäkring) 2,00 14 000 000
Övriga 40,72 285 451 283
Aktieinnehav, personer i ledande ställning (styrelse och ledning) Insyn fom Innehav
Anders Lövgren (inkl bolag) 2007-05-25 126 500 000
Daniel Krook (inkl försäkring) 2007-04-14 14 000 000
Rolf Johansson (inkl bolag) 2008-04-24 4 000 000
Robert Burén 2014-03-04 3 000 000
Claes Fägersten 2010-01-01 2 300 000
Joachim Landhager (inkl försäkring) 2014-09-19 1 695 000
Håkan Bengtsson 2018-08-07 0
Johanna Uhrfeldt 2019-06-01 0
Karin Zingmark 2018-03-13 0
Senaste förändringarna
Anders Lövgren (inkl bolag) 2020-05-07 +10 000 000
Claes Fägersten 2019-08-26 +1 300 000
Rolf Johansson (inkl bolag) 2019-05-31 +250 000
Rolf Johansson (inkl bolag) 2019-05-28 +250 000
Rolf Johansson (via bolag) 2018-11-27 +200 000
Robert Burén 2018-10-30 +500 000
Anders Lövgren (via bolag) 2018-10-30 +2 000 000
Rolf Johansson (via bolag) 2018-10-30 +300 000
Rolf Johansson (via bolag) 2018-09-24 + 500 000
Joachim Landhager (via försäkring) 2018-08-10 + 315 000
Robert Burén 2018-08-09 + 400 000
Rolf Johansson (via bolag) 2018-08-07 + 150 000
Robert Burén 2018-08-01 + 100 000
Anders Lövgren (via bolag) 2018-07-30 + 1 000 000
Rolf Johansson (via bolag) 2018-07-30 + 350 000
Robert Burén 2018-03-21 + 300 000
Robert Burén 2018-03-15 + 200 000

Välj din webmail