Ägarförteckning

Största aktieägare (2019-03-31) % Aktier
Anders Lövgren (inkl bolag) 16,62 116 500 000
Örjan Berglund (inkl bolag och försäkring) 13,85 97 100 000
Leif Danielsson (inkl bolag) 7,92 55 550 000
JP Morgan Luxembourg S.A 4,98 34 886 317
Ulf Östberg (inkl försäkring) 4,68 32 800 000
State Street Bank & Trust, Boston 3,68 25 775 086
Veralda (SEB Life Intl Assurance) 2,35 16 500 000
Daniel Krook (inkl försäkring) 2,00 14 000 000
Försäkrings AB Avanza Pension 1,72 12 024 034
Jan Gadd (via bolag) 1,71 12 000 000
SEB Life International Assurance 1.63 11 461 159
Övriga 38,86 272 405 051
Aktieinnehav, personer i ledande ställning Insyn fom Innehav
Anders Lövgren (inkl bolag) 2007-05-25 116 500 000
Daniel Krook (inkl försäkring) 2007-04-14 14 000 000
Rolf Johansson (inkl bolag) 2008-04-24 4 000 000
Robert Burén 2014-03-04 3 000 000
Joachim Landhager (inkl försäkring) 2014-09-19 1 695 000
Claes Fägersten 2010-01-01 1 000 000
Håkan Bengtsson 2018-08-07 0
Senaste förändringarna
Rolf Johansson (inkl bolag) 2019-05-31 +250 000
Rolf Johansson (inkl bolag) 2019-05-28 +250 000
Rolf Johansson (via bolag) 2018-11-27 +200 000
Robert Burén 2018-10-30 +500 000
Anders Lövgren (via bolag) 2018-10-30 +2 000 000
Rolf Johansson (via bolag) 2018-10-30 +300 000
Rolf Johansson (via bolag) 2018-09-24 + 500 000
Joachim Landhager (via försäkring) 2018-08-10 + 315 000
Robert Burén 2018-08-09 + 400 000
Rolf Johansson (via bolag) 2018-08-07 + 150 000
Robert Burén 2018-08-01 + 100 000
Anders Lövgren (via bolag) 2018-07-30 + 1 000 000
Rolf Johansson (via bolag) 2018-07-30 + 350 000
Robert Burén 2018-03-21 + 300 000
Robert Burén 2018-03-15 + 200 000
Daniel Krook 2017-12-04 + 2 000 000
Robert Burén 2017-10-30 + 200 000
Joachim Landhager 2017-10-30 + 100 000
Joachim Landhager (via försäkring) 2017-05-02 + 280 000
Rolf Johansson (via bolag) 2017-05-02 + 1 000 000
Anders Sandberg (via bolag) 2017-03-23 + 150 000
Anders Lövgren (via bolag) 2016-09-29 + 2 500 000
Robert Burén 2016-06-08 + 300 000
Joachim Landhager 2016-04-07 + 1 000 000
Claes Fägersten 2016-04-04 + 1 000 000
Anders Sandberg (via bolag) 2016-03-23 + 200 000
Anders Lövgren (via bolag) 2016-02-15 + 1 000 000

Välj din webmail