Ägarförteckning

Största aktieägare (2019-11-06) % Aktier
Anders Lövgren (inkl bolag) 16,62 116 500 000
Örjan Berglund (inkl bolag och försäkring) 13,55 95 000 000
Leif Danielsson (inkl bolag) 6,33 44 400 000
JP Morgan Luxembourg S.A 4,98 34 913 491
Ulf Östberg (inkl försäkring) 4,68 32 800 000
State Street Bank & Trust, Boston 3,63 25 477 460
Daniel Krook (inkl försäkring) 2,00 14 000 000
SEB 1,80 12 627 476
Nordnet Pensionsförsäkring AB 1,72 12 072 171
Veralda (SEB Life Intl Assurance) 1,63 11 461 159
Övriga 43,05 301 749 890
Aktieinnehav, personer i ledande ställning (styrelse och ledning) Insyn fom Innehav
Anders Lövgren (inkl bolag) 2007-05-25 116 500 000
Daniel Krook (inkl försäkring) 2007-04-14 14 000 000
Rolf Johansson (inkl bolag) 2008-04-24 4 000 000
Robert Burén 2014-03-04 3 000 000
Claes Fägersten 2010-01-01 2 300 000
Joachim Landhager (inkl försäkring) 2014-09-19 1 695 000
Håkan Bengtsson 2018-08-07 0
Johanna Uhrfeldt 2019-06-01 0
Karin Zingmark 2018-03-13 0
Senaste förändringarna
Claes Fägersten 2019-08-26 +1300 000
Rolf Johansson (inkl bolag) 2019-05-31 +250 000
Rolf Johansson (inkl bolag) 2019-05-28 +250 000
Rolf Johansson (via bolag) 2018-11-27 +200 000
Robert Burén 2018-10-30 +500 000
Anders Lövgren (via bolag) 2018-10-30 +2 000 000
Rolf Johansson (via bolag) 2018-10-30 +300 000
Rolf Johansson (via bolag) 2018-09-24 + 500 000
Joachim Landhager (via försäkring) 2018-08-10 + 315 000
Robert Burén 2018-08-09 + 400 000
Rolf Johansson (via bolag) 2018-08-07 + 150 000
Robert Burén 2018-08-01 + 100 000
Anders Lövgren (via bolag) 2018-07-30 + 1 000 000
Rolf Johansson (via bolag) 2018-07-30 + 350 000
Robert Burén 2018-03-21 + 300 000
Robert Burén 2018-03-15 + 200 000

Välj din webmail