Ägarförteckning

Största ägarna (2017-06-30) % Aktier
Lövgren, Bo Anders 14,27 100 000 000
Vildmarksstugor i Norrland AB 13,34 93 500 000
Danielsson, Leif 10,09 70 730 000
DCAP i Sverige AB 5,69 39 872 000
GWD Group AB 5,25 36 792 397
Östberg, Ulf 3,82 26 800 000
Försäkrings AB Avanza Pension 3,54 24 823 661
SEB Life International Assurance 2,57 17 995 000
Gustavus Capital 2,23 15 602 025
Marand Group AB 1,93 13 500 000
Övriga 37,29 261 386 564
Aktieinnehav, personer i ledande ställning Insyn fom Innehav
Anders Lövgren (inkl bolag) 2007-05-25 113 500 000
Daniel Krook 2007-04-14 12 000 000
Anders Sandberg (inkl bolag) 2008-04-24 8 150 000
Rolf Johansson (inkl bolag) 2008-04-24 2 000 000
Robert Burén 2014-03-04 1 300 000
Joachim Landhager 2014-09-19 1 280 000
Claes Fägersten 2010-01-01 1 000 000
Mikael Kluge 2014-09-19 328 000
Cecilia Kellgren 2014-09-19 0
Senaste förändringarna
Mikael Kluge 2017-09-20 40 107
Mikael Kluge 2017-05-02 + 127 893
Joachim Landhager 2017-05-02 + 280 000
Rolf Johansson (via bolag) 2017-05-02 + 1 000 000
Anders Sandberg (via bolag) 2017-03-23 + 150 000
Anders Lövgren (via bolag) 2016-09-29 + 2 500 000
Mikael Kluge 2016-09-06 + 152 000
Robert Burén 2016-06-08 + 300 000
Joachim Landhager 2016-04-07 + 1 000 000
Claes Fägersten 2016-04-04 + 1 000 000
Anders Sandberg (via bolag) 2016-03-23 + 200 000
Anders Lövgren (via bolag) 2016-02-15 + 1 000 000