Intervjuer och presentationer av Daniel Krook

Intervju med VD Daniel Krook (Q3 2016)

Publicerad: 4 november 2016

Bredband2:s VD Daniel Krook summerar det tredje kvartalet, samt svarar på frågor om orsaken till den sekventiellt förbättrade genomsnittsintäkten per kund, vad man kan förvänta sig av företagssidan framgent samt avslutningsvis hur konkurrenssituationen ser ut i de öppna näten.

Läs hela inlägget

Intervju med VD Daniel Krook (Q4 2015)

Publicerad: 3 mars 2016

Bredband2:s VD Daniel Krook sammanfattar först det fjärde kvartalet och helåret 2015. Därefter berättar han mer om kampanjaktiviteterna och marknadsföringen som väntas öka under våren, förklarar den flaggade ändringen av periodiseringen för bolagets kundrabatter samt beskriver den nya telefoniplattformen. Avslutningsvis blickar han framåt 2016 vad Bredband2 kommer fokusera på inom privat- respektive företagssidan.

Läs hela inlägget

Intervju med VD Daniel Krook (Q2 2015)

Publicerad: 10 september 2015

Hur skulle du vilja sammanfatta det andra kvartalet för Bredband2? Andra kvartalet uppvisar den högsta tillväxtakten i bolagets historia med en ökning på 25% jämfört med samma period föregående år. Vår främsta prioritet är hög tillväxt och vår ambition är att under fortsatt god lönsamhet fortsätta att växa organiskt eftersom vi ser att det finns […]

Läs hela inlägget

Operatörsseminarium med paneldebatt

Publicerad: 19 maj 2015

På det årliga operatörsseminariet pratade Redeye kort om marknaden, värderingen och segmenteringen av de svenska operatörerna. Därefter berättade PTS om de frågor som myndigheten arbetar med under 2014 och framåt. Avslutningsvis lämnades ordet fritt för en 45-minuters paneldebatt med Paul Moonga på Alltele, Jörgen Qwist på DGC One, Daniel Krook på Bredband 2 samt Bo Andersson som är chef för enheten ekonomisk analys på PTS. Klicka för att se filmen från eventet.

Läs hela inlägget

Bredband2 – Intervju med VD Daniel Krook (Q1 2015)

Publicerad: 6 maj 2015

VD för Bredband2, Daniel Krook, kommenterar hur de höjda priserna påverkat kundintaget och vilka faktorer det är som styr bruttomarginalen som är under press. Daniel fortsätter med att berätta om utvecklingen på företagssidan och vad det färdiglanserade affärssystemet BOSS kan göra för skalbarheten i organisationen.

Läs hela inlägget