Intervjuer och presentationer av Daniel Krook

VD presenterar

Intervju med VD Daniel Krook

Publicerat: 6 november 2013

Bredband2´s VD Daniel Krook svarar på frågor om den den postiva
utvecklingen kring omsättning och resultat under det tredje kvartalet,
vilka faktorer som påverkar bruttomarginalen, hur konkurrenssituationen
ser ut idag jämfört med 1-2 år sedan, hur konsolideringsmöjligheterna
ser ut för bolaget framöver samt avslutningsvis hur snabbt tydliga
resultat som kan förväntas i och med satsningen på fler säljare.