Fem ledamöter i Bredband2s styrelse

Styrelse & Revisor

Anders Lövgren

Född 1946
Ingenjör
Invald i styrelsen: 2007
Antal aktier i bolaget: 129 000 000 st (inkl bolag)
Oberoende i förhållande till bolaget och ej oberoende i förhållande till större aktieägare

Styrelseordförande

Anders är tillsammans med sina bröder ägare av en grupp företag med en samlad omsättning på drygt en och en halv miljarder kronor. Gruppen består av Fastec AB, Megabase AB, och Megaron AB. Han är också huvudägare (40%) och styrelseordförande i Autotech Teknik Information AB, ägare (100%) och ordförande i Marand Group AB och Marand Fastigheter AB, delägare (50%) och VD i Temautveckling Norden AB, samt delägare (15%) och ordförande i Digital Poster AB.

Tidigare uppdrag: Ordförande och tf. VD, Realia Fastighets AB (publ) 1992-1995, VD, Columna Fastigheter AB (publ) tidigare Fermenta AB (publ) 1996-2000, Ordförande Daydream Software AB (publ) 2002-2003.

Rolf Johansson

Född 1952
Jur. kand.
Invald i styrelsen: 2008
Antal aktier i bolaget: 12 000 000 st (inkl bolag)
Oberoende i förhållande till bolaget och större aktieägare

Rolf är advokat med egen verksamhet i Uppsala. Han var tidigare partner i Linklaters Advokatbyrå och har över 35 års erfarenhet inom området affärsjuridik med fokus på företagsförvärv, kapitalmarknaden och större affärstransaktioner. Han har erfarenhet från olika branscher med tonvikt på fastigheter. Rolf är ordförande i Uppsalajuristernas Alumnverksamhet och Proinspektor i Juridiska föreningen i Uppsala.

Daniel Krook

Född 1971
Civilekonom
Invald i styrelsen: 2007
Antal aktier i bolaget: 15 000 000 st (inkl försäkring)

Ej oberoende i förhållande till bolaget och oberoende i förhållande till större aktieägare

Daniel är sedan 2007 verkställande direktör i Bredband2 i Skandinavien AB. Han har tidigare arbetat som finansdirektör och har en magisterexamen i företagsekonomi från Lunds Universitet och därefter en Executive MBA från EFL. Daniel har genomfört en styrelseutbildning och deltar i ett antal styrelser av mer ideell karaktär där drivkraften är att bidra positivt till samhället.

Robert Burén

Född 1970
Ingenjör
Invald i styrelsen: 2014
Antal aktier i bolaget: 4 000 000 st (inkl bolag)

Oberoende i förhållande till bolaget och större aktieägare

Robert är C-level interimskonsult, med tidigare uppdrag som CTO/CIO på Kindred, Bisnode Group, SBAB Bank, Blocket.se, m.fl. Robert har teknisk utbildning inom systemutveckling från Luleå Tekniska Universitet och Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm.

Karin Zingmark

Född 1974
Civilekonom
Invald i styrelsen: 2018
Antal aktier i bolaget: 100 000 st (inkl bolag)
Oberoende i förhållande till bolaget och större aktieägare

Karin har mer än 20 års erfarenhet av att driva förändring på temat kommunikation och ledarskap i en uppkopplad värld, senast i rollen som marknadschef på Microsoft och dessförinnan som kommunikationschef på Viasat. Idag jobbar hon som författare, talare och strategisk rådgivare på temat. Karin arbetar som styrelseledamot i Sunna Group, som bidrar till energiomställningen genom bygga, äga och drifta storskalig solenergi, samt i IAB, en global branschorganisation som arbetar för att främja digital marknadsföring.

Revisor

EY, med auktoriserade revisorn Joakim Åström som ansvarig.