Ledning

Ledning

Daniel Krook

Född 1971
Verkställande direktör sedan 2007
Civilekonom, Lunds universitet. Executive MBA, EFL

Antal aktier: 14 000 000 st. (inklusive försäkring)
Anställd i bolaget sedan 2007

Daniel har även tidigare haft roller inom ekonomi och finans, bland annat som finansdirektör.

Claes Fägersten

Född 1959.
Ekonomichef sedan 2010.
Civilekonom, Uppsala universitet.
Antal aktier: 1 010 000 st
Anställd i bolaget sedan 2010.

Claes har arbetat i motsvarande roller i 35 år. Han har varit CFO på Feelgood (publ), Amadeus Scandinavia, INgroup, Softronic (publ) och CynCrona (publ) m fl.

Joachim Landhager

Född 1965.
Försäljningschef sedan 2014.
Gymnasieekonom, vidareutbildning inom bank och försäkring.
Antal aktier: 1 840 000 st (inklusive försäkring).
Anställd i bolaget sedan 2014.

Joachim har lång och gedigen erfarenhet av såväl IT- och telekom som försäljning. Han har bland annat arbetat i ledande befattningar inom Tele2 och TDC (i TDC region- och försäljningschef).

Håkan Bengtsson

Född 1965.
Operativ chef sedan 2018.
Civilingenjör, Luleå Universitet.
Antal aktier: 0 st.
Anställd i bolaget sedan 2015.

Han har 25 års erfarenhet inom IT-och Telekombranschen på bolag som British Telecom Global Services och Tele2.

Johanna Uhrfeldt

Född 1972.
Marknadschef sedan juni 2019.
Bachelor of Music, Royal Conservatory, Haag (Nederländerna).
Antal aktier: 0 st.
Anställd i bolaget sedan 2018.

Johanna har 16 års erfarenhet inom marknadsföring, bland annat som produktionskoordinator, content manager och kommunikatör på Optimera Bygghandel AB.

Mikael Peterson

Född 1965.
Chef för produktledning sedan 2020.
Elektroingenjör, Umeå Universitet.
Antal aktier: 184 000 st.
Anställd i bolaget sedan 2002.

Mikael har erfarenhet av ledande befattningar inom telekombranschen, bland annat som utvecklingsansvarig. Han har arbetat i A3 och Alltele sedan 2002.

Jennifer Karlsson

Född 1990.
HR-chef.
Personalvetare, Umeå Universitet.
Antal aktier: 0 st.
Anställd i bolaget sedan 2019.

Jennifer har tidigare arbetat med HR-frågor inom offentlig sektor, arbetsmarknadsfrågor och senast som ledare inom offentlig sektor. Hon har arbetat i A3 sedan 2019.

Erfan Shirazi

Född 1980.
Chef för systemutveckling sedan 2009.
Systemutvecklare, Blekinge Tekniska Högskola.
Antal aktier: 1 133 300 st
(inklusive försäkring).
Anställd i bolaget sedan 2009.

Erfan började sin yrkeskarriär medan han ännu studerade på BTH, och jobbade som programmerare några år fram till sin kandidatexamen. Därefter som teamleader för en stor arbetsgrupp i Indien. Kom till Bredband2 2009.