Ledning

Daniel Krook

Verkställande Direktör.
Daniel har tidigare arbetat som Finansdirektör och har en magisterexamen i företagsekonomi från Lunds Universitet och därefter en Executive MBA från EFL.

Claes Fägersten

Finanschef.
Claes har arbetat i motsvarande roller i 30 år. Han har varit CFO på Feelgood (publ), Amadeus Scandinavia, INgroup, Softronic (publ) och CynCrona (publ) m fl.

Joachim Landhager

Försäljningschef.
Joachim har lång och gedigen erfarenhet av såväl IT- och telekom som försäljning. Han har bl.a. arbetat i ledande befattningar inom både Tele2 och TDC och kommer närmast från TDC där han varit region- och försäljningschef.

Håkan Bengtsson

Operativ Chef.
Håkan har under lång tid arbetat med försäljning och driftfrågor på bolag som British Telecom Global Services, Tele2  och sedan 2015 på Bredband2. Han har 25 års erfarenhet inom IT-och Telekombranschen och har en Civilingenjörsexamen från Luleå Universitet.

Välj din webmail