Ledning

Daniel Krook

Född 1971
Verkställande direktör sedan 2007
Civilekonom, Lunds universitet. Executive MBA, EFL

Antal aktier: 14 000 000 st. (inklusive försäkring)
Anställd i bolaget sedan 2007

Daniel har även tidigare haft roller inom ekonomi och finans, bland annat som finansdirektör.

Claes Fägersten

Född 1959.
Ekonomichef sedan 2010.
Civilekonom, Uppsala universitet.
Antal aktier: 2 300 000 st
Anställd i bolaget sedan 2010.

Claes har arbetat i motsvarande roller i 35 år. Han har varit CFO på Feelgood (publ), Amadeus Scandinavia, INgroup, Softronic (publ) och CynCrona (publ) m fl.

Joachim Landhager

Född 1965.
Försäljningschef sedan 2014.
Antal aktier: 1 695 000 st. (inklusive försäkring).
Anställd i bolaget sedan 2014.

Joachim har lång och gedigen erfarenhet av såväl IT- och telekom som försäljning. Han har bland annat arbetat i ledande befattningar inom Tele2 och TDC (i TDC region- och försäljningschef).

Håkan Bengtsson

Född 1965.
Operativ chef sedan 2018.
Civilingenjör, Luleå Universitet.
Antal aktier: 0 st.
Anställd i bolaget sedan 2015.

Han har 25 års erfarenhet inom IT-och Telekombranschen på bolag som British Telecom Global Services och Tele2.

Johanna Uhrfeldt

Född 1972.
Marknadschef sedan juni 2019.
Bachelor of Music, Royal Conservatory, Haag (Nederländerna).
Antal aktier: 0 st.
Anställd i bolaget sedan 2018.

Johanna har 16 års erfarenhet inom marknadsföring, bland annat som produktionskoordinator, content manager och kommunikatör på Optimera Bygghandel AB.