Interiör av en modern kontorslokal

Ledning

Daniel Krook

Född 1971.
Verkställande direktör sedan 2007 .
Civilekonom, Lunds universitet. Executive MBA, EFL.

Antal aktier: 15 000 000 st. (inklusive försäkring).
Anställd i bolaget sedan 2007.

Daniel har även tidigare haft roller inom ekonomi och finans, bland annat som finansdirektör.

Edit Lagercrantz

Född 1988.
Ekonomichef, Controlling sedan 2022.
EFL:s akademiska diplomprogram, Controller, Lunds Universitet
Antal aktier:  0 st.
Anställd i bolaget sedan 2012.

 Edit har haft en viktig roll med ledande befattning inom organisationen, inriktning controlling, sedan 2015.

Joachim Landhager

Född 1965.
Försäljningschef sedan 2014.
Gymnasieekonom, vidareutbildning inom bank och försäkring.
Antal aktier: 2 000 000 st (inklusive försäkring).
Anställd i bolaget sedan 2014.

Joachim har lång och gedigen erfarenhet av såväl IT- och telekom som försäljning. Han har bland annat arbetat i ledande befattningar inom Tele2 och TDC (i TDC region- och försäljningschef).

Håkan Bengtsson

Född 1965.
Operativ chef sedan 2018.
Civilingenjör, Luleå Universitet.
Antal aktier: 0 st.
Anställd i bolaget sedan 2015.

Han har 25 års erfarenhet inom IT-och Telekombranschen på bolag som British Telecom Global Services och Tele2.

Johanna Uhrfeldt

Född 1972.
Marknadschef sedan juni 2019.
Bachelor of Music, Royal Conservatory, Haag (Nederländerna).
Antal aktier: 0 st.
Anställd i bolaget sedan 2018.

Johanna har 16 års erfarenhet inom marknadsföring, bland annat som produktionskoordinator, content manager och kommunikatör på Optimera Bygghandel AB.

Mikael Peterson

Född 1965.
Chef för produktledning sedan 2020.
Elektroingenjör, Umeå Universitet.
Antal aktier: 184 000 st.
Anställd i bolaget sedan 2002.

Mikael har erfarenhet av ledande befattningar inom telekombranschen, bland annat som utvecklingsansvarig. Han har arbetat i A3 och Alltele sedan 2002.

Erfan Shirazi

Född 1980.
Chef för systemutveckling sedan 2009.
Systemutvecklare, Blekinge Tekniska Högskola.
Antal aktier: 1 133 300 st (inklusive försäkring).
Anställd i bolaget sedan 2009.

Erfan började sin yrkeskarriär medan han ännu studerade på BTH, och jobbade som programmerare några år fram till sin kandidatexamen. Därefter som teamleader för en stor arbetsgrupp i Indien. Kom till Bredband2 2009.

Anders Ohlin

Född 1982.
Head of Service sedan 2018.
EFL:s akademiska diplomprogram, Marknadsekonom, Lunds Universitet
Antal aktier: 35 611 st.
Anställd i bolaget sedan 2010.

Anders har lång erfarenhet av ledarskap och organisationsutveckling. Inom bolaget har han haft flera ledande befattningar inom framför allt försäljning och service.

Adjungerad till sekreterare i styrelsen

Annika Westberg

Född 1979.
Ekonomichef, Redovisning sedan 2022.
Civilekonom, Umeå Universitet.
Antal aktier: 0 st.
Anställd i bolaget sedan 2015.

Annika har arbetat i motsvarande roller i 7 år. Hon har varit CFO på A3 (publ).