Nyheter

Nyheter

Kategori: Regulatoriska pressreleaser

Bredband2 meddelar att konkurrensverket lämnat det planerade förvärvet av samtliga aktier i A3 utan åtgärd

Publicerad: 18 okt, 2020
Kategori: ,

Bredband2 i Skandinavien AB (publ) (”Bredband2”) lämnade den 14 september 2020 ett rekommenderat offentligt uppköpserbjudande till aktieägarna i A3 Allmänna IT- och Telekomaktiebolaget (publ) (”A3”) att överlåta samtliga sina aktier i A3 till Bredband2 (”Erbjudandet”). Aktierna i A3 är upptagna till handel på Nasdaq Stockholm.

Läs hela inlägget

Bredband2 lämnar ett rekommenderat offentligt uppköpserbjudande till aktieägarna i A3

Publicerad: 14 sep, 2020
Kategori: ,

Bredband2 i Skandinavien AB (publ) (”Bredband2”) lämnar härmed ett rekommenderat offentligt uppköpserbjudande till aktieägarna i A3 Allmänna IT- och Telekomaktiebolaget (publ) (”A3”) att överlåta samtliga sina aktier i A3 till Bredband2 (”Erbjudandet”). Aktierna i A3 är upptagna till handel på Nasdaq Stockholm.

Läs hela inlägget