Foto på laptop vid bord intill ett fönster

Nyheter

Styrelseledamot Anders Lövgren köper aktier i Bredband2

Publicerad: 30 oktober 2018
Kategori:

Anders Lövgren, styrelseordförande i Bredband2 i Skandinavien AB (publ) har förvärvat 2 000 000 aktier via bolag i Bredband2 i Skandinavien AB (publ), noterat på First North (BRE2). Anders Lövgrens totala aktieinnehav privat och via bolag uppgår efter köpet till 116 500 000 aktier motsvarande ca 16,62% av röste- och kapitalandelen i bolaget.

Läs hela inlägget