Intervjuer och presentationer av Daniel Krook

VD presenterar

Intervju med VD Daniel Krook (Q1 2017)

Publicerad: 03 maj, 2017

Bredband2s VD Daniel Krook kommenterar först det första kvartalet för året. Därefter svarar han på frågor om vad den goda privatkundstillväxten i Q1 berodde på, vad som ska lyfta tillväxten på företagssidan samt varför bolaget avser att öka marknadsföringsaktiviteterna under året. Avslutningsvis ger han sin vision om var fibermarknaden och Bredband2 befinner sig år 2020.

Läs hela inlägget

Intervju med VD Daniel Krook (Q3 2016)

Publicerad: 03 nov, 2016

Bredband2:s VD Daniel Krook summerar det tredje kvartalet, samt svarar på frågor om orsaken till den sekventiellt förbättrade genomsnittsintäkten per kund, vad man kan förvänta sig av företagssidan framgent samt avslutningsvis hur konkurrenssituationen ser ut i de öppna näten.

Läs hela inlägget

Intervju med VD Daniel Krook (Q4 2015)

Publicerad: 02 mar, 2016

Bredband2:s VD Daniel Krook sammanfattar först det fjärde kvartalet och helåret 2015. Därefter berättar han mer om kampanjaktiviteterna och marknadsföringen som väntas öka under våren, förklarar den flaggade ändringen av periodiseringen för bolagets kundrabatter samt beskriver den nya telefoniplattformen. Avslutningsvis blickar han framåt 2016 vad Bredband2 kommer fokusera på inom privat- respektive företagssidan.

Läs hela inlägget

Intervju med VD Daniel Krook (Q2 2015)

Publicerad: 09 sep, 2015

Hur skulle du vilja sammanfatta det andra kvartalet för Bredband2? Andra kvartalet uppvisar den högsta tillväxtakten i bolagets historia med en ökning på 25% jämfört med samma period föregående år. Vår främsta prioritet är hög tillväxt och vår ambition är att under fortsatt god lönsamhet fortsätta att växa organiskt eftersom vi ser att det finns […]

Läs hela inlägget