Intervjuer och presentationer av Daniel Krook

VD presenterar

Intervju med VD Daniel Krook (Q3 2016)

Publicerat: 4 november 2016

Bredband2:s VD Daniel Krook summerar det tredje kvartalet, samt svarar
på frågor om orsaken till den sekventiellt förbättrade
genomsnittsintäkten per kund, vad man kan förvänta sig av företagssidan
framgent samt avslutningsvis hur konkurrenssituationen ser ut i de öppna
näten.