Årsredovisning 2022

Publicerat: 28 februari 2023

Bredband2:s årsredovisning för verksamhetsåret 2022 finns nu tillgänglig på bolagets
hemsida: https://www.bredband2.com/om-bredband2/investor-relations/rapporter/

Ladda ned pressmeddelande på knappen nedan.

Ladda ned pressmeddelande

För ytterligare information:
Daniel Krook, Verkställande Direktör, Bredband2 i Skandinavien AB (publ), +46 (0) 70 699 56 60


Kort om Bredband2:

”En smidig och trygg digital vardag för alla.”
Bredband2 är en etablerad leverantör av data- och telekommunikation och säkerhetslösningar som vänder sig till både företag och privatpersoner. Som Sveriges tredje största fiberleverantör ser vi till att en halv miljon kunder kan ta del av internets möjligheter på ett tryggt och smidigt sätt. För oss handlar relationen till våra kunder om så
mycket mer än att leverera stabila tjänster. Genom att ge tillgång till det som våra kunder behöver mest skapar vi möjligheter för dem att kommunicera, jobba, lära och underhålla sig på ett säkert sätt. Och det är en självklarhet för oss.


Bredband2 i Skandinavien AB (publ) grundades 1989 och har cirka 9 000 aktieägare med notering på Nasdaq First North Growth Market med Redeye AB som Certified Adviser.

Denna information lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2023-02-28 kl 09.00