Kommuniké från Bredband2:s årsstämma 2022

Publicerat: 23 mars 2022

Ladda ned kommuniké från årsstämma på knappen nedan.

Ladda ned kommuniké från årsstämma

Årsstämman i Bredband2 i Skandinavien AB (publ), org.nr 556346-9062, som genomfördes den 23 mars 2022 fattade följande beslut:

  1. Fastställelse av resultaträkning och balansräkning samt koncernredovisning och koncernbalansräkning.

  2. Disposition av moderbolagets vinst enligt styrelsens förslag angivet i årsredovisningen, innebärande att utdelning lämnas med 8 öre (0,08 kr) per aktie, till vilket åtgår 76 567 613 kr, och att övriga medel balanseras i ny räkning. Avstämningsdag för utdelningen ska vara den 25 mars 2022. Utdelningen beräknas bli utbetalad den 30 mars 2022.

  3. Ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och den verkställande direktören.

  4. Fastställande av styrelse- och revisionsarvoden.

  5. Omval av styrelseledamöterna Anders Lövgren (ordförande), Daniel Krook (VD), Robert Burén, Rolf Johansson (vice ordförande) och Karin Zingmark.

För ytterligare information:

Anders Lövgren, Styrelseordförande Mobiltelefon: 070-629 05 91,

E-post: anders.lovgren@bredband2.se 

Daniel Krook, VD Mobiltelefon: 070-699 56 60,

E-post: daniel.krook@bredband2.se

Kort om Bredband2:

"Vi drivs av en passion att bli det bästa och mest uppskattade företaget i vår bransch"

Bredband2 är en etablerad leverantör av datakommunikation och säkerhetslösningar. Med ett av Sveriges största nät levererar vi stabil fiberuppkoppling till cirka en halv miljon kunder i hela landet. Vi erbjuder pålitliga och snabba tjänster till både företag och privatpersoner, med ett engagemang som särskiljer oss från andra aktörer på marknaden. Välkommen till leverantören som lyssnar.      

Bredband2 i Skandinavien AB (publ) grundades 1989 och har cirka 8500 aktieägare. Bolaget (BRE2) är listat på Nasdaq First North Growth Market med Redeye AB som Certified Adviser: Certifiedadviser@redeye.se, +46 (0)8 121 576 90.

Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2022-03-23 15.30 CET.