Delårsrapport januari - september 2023

Publicerat: 9 november 2023

Bredband2 har släppt delårsrapporten för januari - september 2023.

Ladda ned delårsrapporten på knappen nedan.

Ladda ned delårsrapport

Bredband2 redovisar en nettoomsättning på 1 176 (1 149) Mkr för nio månader 2023. Resultatet EBIT uppgår till 84 (72) Mkr. EBIT har förbättrats med 18 % jämfört med samma period föregående år.

Tredje kvartalet i sammandrag

 • Nettoomsättningen uppgick till 400,6 (382,4) Mkr

 • Resultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 69,1 (59,6) Mkr

 • Resultatet efter avskrivningar men före förvärvsavskrivningar (EBITA) uppgick till 41,2 (32,1) Mkr

 • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 33,0 (23,3) Mkr

 • Resultatet före skatt (EBT) uppgick till 29,6 (20,7) Mkr

 • Resultatet efter skatt uppgick till 23,5 (16,6) Mkr

 • Resultatet per aktie var 0,025 (0,017) kr

Periodens nio månader i sammandrag

 • Nettoomsättningen uppgick till 1 176(1 148,5) Mkr

 • Resultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 191,4 (181,9) Mkr

 • Resultatet efter avskrivningar men före förvärvsavskrivningar (EBITA) uppgick till 109,1 (96,7) Mkr

 • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 84,1 (71,5) Mkr

 • Resultatet före skatt (EBT) uppgick till 74,8 (63,7) Mkr

 • Resultatet efter skatt uppgick till 59,5 (53,4) Mkr

 • Resultatet per aktie var 0,062 (0,056) kr

Viktiga händelser under perioden

 • Årsstämman beslutade om oförändrad utdelning om 0,08 (0,08) kr per aktie, motsvarande totalt 76,6 (76,6) Mkr, vilken genomfördes i mars.

 • Kassaflödet från den löpande verksamheten är fortsatt starkt. Kassan vid utgången av perioden uppgick till 111 Mkr. Koncernen har 42,5 Mkr i räntebärande förvärvslån.

 • Rörelsemarginalen har redan förbättrats med drygt två procentenheter sedan Q2 2022 och vi höjer därmed målsättningen till ca 8 % rörelsemarginal i fjärde kvartalet.

 • Antalet bredbandskunder var ca 453 200 (460 400) vid utgången av perioden.

 • Bredband2:s företagsaffär har förstärks med fler säljare mot små och medelstora företag.

 • Bedömningen är att vi kommer se en fortsatt omsättningsökning under återstoden av 2023.

 • Bredband2 har högst betyg på Trustpilot bland de största internetleverantörerna i Sverige.

 • Bredband2 är ett av företagen bakom den uppmärksammade rapporten “Unga kvinnor och tech” och har även instiftat ett stipendium för techutbildning för kvinnor.

Kort om Bredband2:

”En smidig och trygg digital vardag för alla.”
Bredband2 är en etablerad leverantör av data- och telekommunikation och säkerhetslösningar som vänder sig till både företag och privatpersoner. Som Sveriges tredje största fiberleverantör ser vi till att en halv miljon kunder kan ta del av internets möjligheter på ett tryggt och smidigt sätt. För oss handlar relationen till våra kunder om så
mycket mer än att leverera stabila tjänster. Genom att ge tillgång till det som våra kunder behöver mest skapar vi möjligheter för dem att kommunicera, jobba, lära och underhålla sig på ett säkert sätt. Och det är en självklarhet för oss.

Bredband2 i Skandinavien AB (publ) grundades 1989 och har cirka 8 200 aktieägare med notering på Nasdaq First North Growth Market med Redeye AB som Certified Adviser.

Denna information lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2023-11-09 kl 09.30