Delårsrapport januari - juni 2023

Publicerat: 9 augusti 2023

Bredband2 har släppt delårsrapporten för januari - juni 2023.

Ladda ned delårsrapporten på knappen nedan.

Ladda ned delårsrapport

Bredband2 redovisar en nettoomsättning på 775,8 (766,2) Mkr för första halvåret 2023. Resultatet EBIT uppgår till 51,1 (48,2) Mkr.

Andra kvartalet i sammandrag

 • Nettoomsättningen uppgick till 392,7 (382,7) Mkr

 • Resultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 61,9 (59,2) Mkr

 • Resultatet efter avskrivningar men före förvärvsavskrivningar (EBITA) uppgick till 34,3 (29,3) Mkr

 • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 26,1 (21,1) Mkr

 • Resultatet före skatt (EBT) uppgick till 22,9 (18,4) Mkr

 • Resultatet efter skatt uppgick till 18,2 (13,2) Mkr

 • Resultatet per aktie var 0,019 (0,014) kr

Första halvåret i sammandrag

 • Nettoomsättningen uppgick till 775,8 (766,2) Mkr

 • Resultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 122,3 (122,3) Mkr

 • Resultatet efter avskrivningar men före förvärvsavskrivningar (EBITA) uppgick till 67,9 (64,6) Mkr

 • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 51,1 (48,2) Mkr

 • Resultatet före skatt (EBT) uppgick till 45,2 (42,9) Mkr

 • Resultatet efter skatt uppgick till 36,0 (36,8) Mkr

 • Resultatet per aktie var 0,038 (0,038) kr

Viktiga händelser under perioden

 • Årsstämman beslutade om oförändrad utdelning om 0,08 (0,08) kr per aktie, motsvarande totalt 76,6 (76,6) Mkr, vilken genomfördes i mars.

 • Kassaflödet från den löpande verksamheten är fortsatt starkt. Kassan vid utgången av första halvåret uppgicktill93,8Mkr. Koncernen har 53 Mkr i räntebärande förvärvslån.

 • Rörelsemarginalen har förbättrats med en procentenhet sedan Q2 2022 och bedömningen kvarstår att den ska förbättras med ytterligare en procentenhet till fjärde kvartalet.

 • Antalet bredbandskunder via fiber var ca 456 000 (459 000) vid utgången av kvartalet.

 • Bredband2:s företagsaffär har förstärks med fler säljare mot små och medelstora företag.

 • Bedömningen är att vi kommer se en fortsatt omsättningsökning under återstoden av 2023.

Kort om Bredband2:

”En smidig och trygg digital vardag för alla.”
Bredband2 är en etablerad leverantör av data- och telekommunikation och säkerhetslösningar som vänder sig till både företag och privatpersoner. Som Sveriges tredje största fiberleverantör ser vi till att en halv miljon kunder kan ta del av internets möjligheter på ett tryggt och smidigt sätt. För oss handlar relationen till våra kunder om så
mycket mer än att leverera stabila tjänster. Genom att ge tillgång till det som våra kunder behöver mest skapar vi möjligheter för dem att kommunicera, jobba, lära och underhålla sig på ett säkert sätt. Och det är en självklarhet för oss.


Bredband2 i Skandinavien AB (publ) grundades 1989 och har cirka 9 500 aktieägare med notering på Nasdaq First North Growth Market med Redeye AB som Certified Adviser.

Denna information lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2023-08-09 kl 09.30