Styrelseledamöter Rolf Johansson, Robert Burén och Karin Zingmark köper aktier i Bredband2

Publicerat: 15 februari 2023

Flaggningsmeddelande i Bredband2 i Skandinavien AB (publ)

Ladda ned pressmeddelandet på knappen nedan.

Ladda ned pressmeddelande

Rolf Johansson, styrelseledamot i Bredband2 i Skandinavien AB (publ) har via bolag förvärvat 2 000 000 aktier i Bredband2 i Skandinavien AB (publ), noterat på First North (BRE2). Rolf Johanssons totala aktieinnehav uppgår efter köpet till 8 000 000 aktier motsvarande ca 0,84% av röste- och kapitalandelen i bolaget.

Robert Burén, styrelseledamot i Bredband2 i Skandinavien AB (publ) har via bolag förvärvat 1 000 000 aktier i Bredband2 i Skandinavien AB (publ). Robert Buréns totala aktieinnehav uppgår efter köpet till 4 000 000 aktier motsvarande ca 0,42% av röste- och kapitalandelen i bolaget.

Karin Zingmark, styrelseledamot i Bredband2 i Skandinavien AB (publ) har via bolag förvärvat 100 000 aktier i Bredband2 i Skandinavien AB (publ). Karin Zingmarks totala aktieinnehav uppgår efter köpet till 100 000 aktier motsvarande ca 0,01% av röste- och kapitalandelen i bolaget.

För ytterligare information:
Anders Lövgren, styrelseordförande
Bredband2 i Skandinavien AB (publ),
+46 (0) 70 629 05 91

Kort om Bredband2:

”En smidig och trygg digital vardag för alla.”

Bredband2 är en etablerad leverantör av data- och telekommunikation och säkerhetslösningar som vänder sig till både företag och privatpersoner. Som Sveriges tredje största fiberleverantör ser vi till att en halv miljon kunder kan ta del av internets möjligheter på ett tryggt och smidigt sätt. För oss handlar relationen till våra kunder om så mycket mer än att leverera stabila tjänster. Genom att ge tillgång till det som våra kunder behöver mest skapar vi möjligheter för dem att kommunicera, jobba, lära och underhålla sig på ett säkert sätt. Och det är en självklarhet för oss. Bredband2 i Skandinavien AB (publ) grundades 1989 och har cirka 9 000 aktieägare med notering på Nasdaq First North Growth Market med Redeye AB som Certified Adviser.

Denna information lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2023-02-15 kl 09.00