Flaggningsmeddelande i Bredband2 i Skandinavien AB (publ)

Publicerat: 5 september 2022

Daniel Krook, VD och styrelseledamot i Bredband2 i Skandinavien AB (publ) har via försäkring förvärvat 800 000 aktier i Bredband2 i Skandinavien AB (publ), noterat på First North (BRE2). Daniel Krooks totala aktieinnehav uppgår efter köpet till 14 800 000 aktier motsvarande ca 1,55% av röste- och kapitalandelen i bolaget.

För ytterligare information: Anders Lövgren, styrelseordförande, Bredband2 i Skandinavien AB (publ), +46 (0) 70 629 05 91

Ladda ned pressmeddelande på knappen nedan:

Ladda ned pressmeddelande

Kort om Bredband2:

”En smidig och trygg digital vardag för alla.”

Bredband2 är en etablerad leverantör av data- och telekommunikation och säkerhetslösningar som vänder sig till både företag och privatpersoner. Som Sveriges tredje största fiberleverantör ser vi till att en halv miljon kunder kan ta del av internets möjligheter på ett tryggt och smidigt sätt. För oss handlar relationen till våra kunder om så mycket mer än att leverera stabila tjänster. Genom att ge tillgång till det som våra kunder behöver mest skapar vi möjligheter för dem att kommunicera, jobba, lära och underhålla sig på ett säkert sätt. Och det är en självklarhet för oss.

Bredband2 i Skandinavien AB (publ) grundades 1989 och har cirka 9 000 aktieägare med notering på Nasdaq First North Growth Market

Denna information lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2022-09-05 kl 08.45.