Fitness24Seven väljer Bredband2 som leverantör av fibertjänster med hög säkerhet till sina gym.

Publicerat: 7 mars 2022

Ladda ned pressmeddelande på knappen nedan.

Ladda ned pressmeddelande

Fitness24Seven väljer Bredband2:s infrastrukturplattform för att koppla upp sina gym med
fiber. Ordervärdet är c:a 5,5 Mkr.

Utifrån nya och mer utvecklade verksamhetskrav genomför Fitness24Seven en uppgradering av sin digitala infrastruktur och därmed ett skifte i hur både datakommunikation och nätverkslösningar ska lösas för verksamheten. Uppgraderingen möjliggör en fortsatt digitalisering genom att alla gym kopplas ihop via fiber, vilket även säkerställer hög kvalitet och driftsäkerhet. Med denna lösning kan Fitness24Seven fortsätta att förbättra kundupplevelsen i en alltmer digital miljö.

”Valet av Internetleverantör är avgörande för driften av Fitness24Seven siter eftersom
Internetuppkoppling med högkvalitet är affärskritiskt för verksamheten. Detta avtal gör
Bredband2 till en strategisk viktig leverantör av Internet via fiber på Fitness24Seven siter i
Sverige, Norge och Finland.”, säger Alexander Nyberg, CIO på Fitness24Seven.

”Fitness24Seven är ett spännande företag i en intressant bransch. Det händer mycket kring
framtidens gym med en ökad digitalisering och därmed en förbättrad kundupplevelse. Vi
fortsätter den positiva dialogen och ser möjligheter att vidareutveckla samarbetet i riktning
mot en helhetslösning för alla infrastruktur- och säkerhetsdelar.”, säger Daniel Krook, VD på
Bredband2.

För ytterligare information:
Daniel Krook, Verkställande Direktör, Bredband2 i Skandinavien AB (publ), +46 (0) 70 699 56 60

Kort om Bredband2:

"Vi drivs av en passion att bli det bästa och mest uppskattade företaget i vår bransch"

Bredband2 är en etablerad leverantör av datakommunikation och säkerhetslösningar. Med ett av Sveriges största nät levererar vi stabil fiberuppkoppling till cirka en halv miljon kunder i hela landet. Vi erbjuder pålitliga och snabba tjänster till både företag och privatpersoner, med ett engagemang som särskiljer oss från andra aktörer på marknaden. Välkommen till leverantören som lyssnar.

Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2022-03-07 08:45 CET.