Bredband2 levererar molnväxel och mobilabonnemang till Nacka kommun

Publicerat: 24 november 2021

Ladda ned pressmeddelande nedan

Ladda ned pressmeddelande

Bredband2 har vunnit Nacka kommuns upphandling och levererat molnväxel med ett
avancerat kontaktcenter från Puzzel i flera mediekanaler samt en callback-funktion. Avtalet
innehåller ca 3 000 mobilabonnemang och har ett ordervärde på c:a 8 Mkr under 4 år.

Dialogen med Bredband2 under leveransprocessen har varit mycket bra och de har verkligen lyssnat och förstått våra behov. Ett konstruktivt och effektivt införande med en organisation som har hög flexibilitet och snabb hantering. Driftsättningarna av Bredband2:s
Kontaktcenterlösning hos Nacka har gått galant! Jag är enormt nöjd med Bredband2:s och
Nackas gemensamma projektteam. Genom detta lyckade projekt så har Nacka nu en lösning som möjliggör en ökad tillgänglighet och service till våra kunder, samtidigt som vi skapat ett större värde för varje skattekrona genom att införa en kostnadseffektivare lösning,
" säger Svante Renard, Projektledare för Telefoni och Kontaktcenter på Nacka kommun.

Leveransen till Nacka kommun visar vår kapacitet att genomföra stora leveranser inom
telefoni med hög kvalitet. Bredband2 har återigen presenterat ett konkurrenskraftigt
erbjudande på marknaden och jag är övertygad om att vi kommer leva upp till de högt
ställda förväntningarna
," säger Daniel Krook, VD på Bredband2.

För ytterligare information:
Daniel Krook, Verkställande Direktör, Bredband2 i Skandinavien AB (publ),
+46 (0) 70 699 56 60

Kort om Bredband2:
"Vi drivs av en passion att bli det bästa och mest uppskattade företaget i vår bransch"

Bredband2 är en etablerad leverantör av datakommunikation och säkerhetslösningar. Med ett av Sveriges största nät levererar vi stabil fiberuppkoppling till cirka en halv miljon kunder i hela landet. Vi erbjuder pålitliga och snabba tjänster till både företag och privatpersoner, med ett engagemang som särskiljer oss från andra aktörer på marknaden. Välkommen till leverantören som lyssnar.

Bredband2 i Skandinavien AB (publ) grundades 1989 och har cirka 9000 aktieägare. Bolaget (BRE2) är listat på Nasdaq First North Growth Market med Redeye AB som Certified Adviser: Certifiedadviser@redeye.se, +46 (0)8 121 576 90.

Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2021-11-24 13:30 CET.