Skiljedom har meddelats om Bredband2:s förvärv av utestående aktier i A3.

Publicerat: 3 november 2021

Ladda ned pressmeddelande nedan.

Ladda ned pressmeddelande

Skiljedom har meddelats om Bredband2:s förvärv av utestående aktier i A3. Priset bestäms till 19,33 kr per aktie i A3, vilket motsvarar Bredband2:s yrkande i tvisten.

Bredband2 förvärvade efter ett offentligt uppköpserbjudande i september 2020 och
begäran om tvångsinlösen i december 2020 samtliga aktier i A3. Förvärvet slutfördes
genom förhandstillträde av utestående aktier i april 2021. Skiljenämnden har idag
meddelat dom i tvångsinlösenförfarandet och fastställt priset för tvångsinlösta aktier
till 19,33 kr per aktie i enlighet med Bredband2:s yrkande.

- Det här är ett viktigt steg i förvärvsprocessen som undanröjer en viss osäkerhet i
fråga om det totala förvärvspriset på A3-aktierna. Även om skiljedomen kan
överklagas känner vi oss komfortabla med att vår inställning i tvisten fått genomslag i
skiljedomen, säger Daniel Krook, VD på Bredband2.

För ytterligare information:
Daniel Krook, Verkställande Direktör, Bredband2 i Skandinavien AB (publ),
+46 (0) 70 699 56 60

Kort om Bredband2:

"Vi drivs av en passion att bli det bästa och mest uppskattade företaget i vår bransch"


Bredband2 är en etablerad leverantör av datakommunikation och säkerhetslösningar. Med ett av Sveriges största nät levererar vi stabil fiberuppkoppling till cirka en halv miljon kunder i hela landet. Vi erbjuder pålitliga och snabba tjänster till både företag och privatpersoner, med ett engagemang som särskiljer oss från andra aktörer på marknaden. Välkommen till leverantören som lyssnar.

Bredband2 i Skandinavien AB (publ) grundades 1989 och har cirka 9000 aktieägare. Bolaget (BRE2) är listat på Nasdaq First North Growth Market med Redeye AB som Certified Adviser: Certifiedadviser@redeye.se, +46 (0)8 121 576 90.

Denna information lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2021-11-03 kl 13.00