Bredband2 förvärvar TH1NGs fiberkunder och inleder ett samarbete med TH1NG kring IoT-tjänster.

Publicerat: 26 oktober 2021

Ladda ned pressmeddelande nedan:

Ladda ned pressmeddelande

Bredband2 förvärvar TH1NGs ca 20 000 privatkunder och beställer samtidigt
36 000 IoT-plattformslicenser av TH1NG. Företagen inleder genom affären ett
strategiskt samarbete kring IoT och smarta fastigheter.

TH1NG säljer sina ca 20 000 privatkunder till Bredband2 för 20 Mkr. I samband med detta
tecknar bolagen även ett avtal där Bredband2 betalar 10,4 Mkr för tillgång till 36 000 IoT
Open-plattformslicenser med tillhörande mobilapp för privata hushåll. Avtalet om
programvaran löper initialt under 36 månader. Bolagen tecknar även ett samarbetsavtal och
inleder därmed en gemensam satsning kring Internet of Things och smarta fastigheter.

- Vi är mycket glada över detta samarbete som ger oss möjlighet att korsförsälja våra
tjänster till Bredband2s över 450 000 kunder. I och med försäljningen av
privatkunderna kan vi fokusera mer på att stötta våra partners inom detta segment
och på att leverera rätt förutsättningar till dem. Detta ger oss samtidigt möjlighet att
fokusera på företagsmarknaden inom IoT och internet samt på våra viktiga
samarbetspartners, säger Klas Westholm, VD på TH1NG.

- Det är glädjande att vi nått denna överenskommelse där vi får ett mycket positivt
tillskott av fiberkunder samtidigt som vi kan ta ett stort steg in på den spännande IoT-
marknaden. Vi har under en längre tid tittat på olika alternativ och ser TH1NG som
den självklara partnern i detta. Många av tjänsterna ligger helt i linje med vår ökade
satsning på säkerhetstjänster i olika former, säger Daniel Krook, VD på Bredband2.

Kort om Bredband2:
"Vi drivs av en passion att bli det bästa och mest uppskattade företaget i vår bransch"

Bredband2 är en etablerad leverantör av datakommunikation och säkerhetslösningar. Med ett av Sveriges största nät levererar vi stabil fiberuppkoppling till cirka en halv miljon kunder i hela landet. Vi erbjuder pålitliga och snabba tjänster till både företag och privatpersoner, med ett engagemang som särskiljer oss från andra aktörer på marknaden. Välkommen till leverantören som lyssnar.

Bredband2 i Skandinavien AB (publ) grundades 1989 och har cirka 9000 aktieägare. Bolaget (BRE2) är listat på Nasdaq First North Growth Market med Redeye AB som Certified Adviser: Certifiedadviser@redeye.se, +46 (0)8 121 576 90.

Denna information är sådan som Bredband2 är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2021-10-26 08:45 CET.